EnglishisÍslenska

Member institutions

Search in


A repository of academic
and research documentsMost recently added items


Heilsueflandi grunnskóli: Hvernig er hreyfingu háttað?
Written by
María Kristín Gröndal 1980


Í þessari rannsókn var kannað hvernig hreyfingu væri háttað í Heilsueflandi grunnskólum. Til að kanna það var spurningalisti lagður fyrir í öllum þeim skólum sem starfa í anda Heilsueflandi grunnskóla skólaárið 2013-2014. Þátttakendur voru 57 grunnskólar víðs vegar um landið en svör bárust frá 29... (713 characters more)


Krossbandaslit knattspyrnukvenna á Íslandi
Written by
Eva Hafdís Ásgrímsdóttir 1990


Rannsóknir sýna að um 70% alvarlegra hnémeiðsla í íþróttum eigi sér stað án líkamlegrar snertingar frá andstæðingi. Hjá íþróttamönnum, þá sérstaklega þeim sem stunda íþróttir sem krefjast snöggra stefnubreytinga eins og knattspyrnu, handbolta og körfubolta eru krossbandaslit eitt algengasta tilfe... (1,200 characters more)


Áhrif hreyfingar á lífsgæði einstaklinga með slitgigt
Written by
Helena Rúnarsdóttir 1988


Slitgigt er skilgreind sem algengasta form gigtarsjúkdóma og orsakast meðal annars af brjóskeyðingu. Sjúkdómurinn er algengasta orsök hreyfiskerðingar og örorku. Slitgigt er algengasti króníski sjúkdómurinn sem hrjáir eldra fólk og er hún til að mynda algengari en hár blóðþrýstingur, hjartveiki o... (1,303 characters more)


Handbók um sprengikraftsþjálfun
Written by
Aron Már Björnsson 1990; Steinar Thors 1990


Lokaverkefni þetta er handbók um sprengikraftsþjálfun sem nýtist þjálfurum eða íþróttamönnum sem bæta vilja árangur í sinni íþróttagrein. Verkefnið skiptist í tvo hluta, fræðilegan kafla annarsvegar og handbókina hinsvegar. Fræðilegi hlutinn fjallar um sprengikraft og ávinninga sprengikraftsþjálf... (429 characters more)


Íþróttaiðkun barna með einhverfu á Íslandi
Written by
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir 1988


Í eftirfarandi rannsókn var sjónum beint að íþróttaiðkun barna með röskun á einhverfurófi á Íslandi. Engar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis og voru markmið rannsókninnar þríþætt. Í fyrsta lagi var lagt upp með að skoða sérstöðu barna með einhverfurófsröskun, styrkleika þeirra o... (1,684 characters more)