EnglishisÍslenska

Member institutions

Search in


Items with subject 'Kröfuréttur'in all of Skemman>Subjects>

Accepted[Sortable]Title[Sortable]Author(s)
Jun 5, 2009247. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Fjárdráttur í opinberu starfi Pálmar Pétursson 1984
Jan 30, 2014Ábyrgð endurskoðenda við áritun ársreikninga Unnar Freyr Jónsson 1988
Dec 13, 2010Aðilaskipti að kröfuréttindum og réttur skuldara til að takmarka þau Georg Andri Guðlaugsson 1984
Jun 10, 2016Að uppfylltum hvaða skilyrðum telst fullnaðarkvittun hafa verið gefin út? Kristjana Kristjánsdóttir 1969
Nov 16, 2011Ákvæði íslenskra gjaldþrotalaga og samanburður við 11. kafla bandarískra gjaldþrotalaga ásamt athugasemdum, de lege ferenda, um breytingar á íslenskum rétti Árni Þór Finnsson 1987
Jan 7, 2013Bein krafa í fasteignakauparétti Erla Gunnlaugsdóttir 1984 (lögfræðingur)
Apr 12, 2012Casus mixtus cum culpa Freyr Snæbjörnsson 1986
Apr 15, 2011Condictio indebiti. Um sjónarmið við beitingu reglunnar í íslenskum rétti Pétur Bjarki Pétursson 1979
Apr 15, 2013Eðli skuldajafnaðar Þorsteinn Ingason 1988
Jul 2, 2014Endurgreiðslukröfur í riftunarmálum samkvæmt XX. kafla laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. Þorsteinn Skúli Sveinsson 1987
Apr 13, 2011Endurheimta þess sem ekki er skuldað. Um ólögmæt gengislán, 18. gr. laga nr. 38/2001 og regluna um endurheimt ofgreidds fjár Arna Sigurjónsdóttir 1986
Apr 14, 2015Endurkröfuréttur vinnuveitanda á hendur starfsmanni Elías Karl Guðmundsson 1990
Jun 19, 2017Endurútreikningur : er til meginregla kröfuréttar um endurgreiðslu ofgreidds fjár? Katrín Bjarney Guðjónsdóttir 1979
Jun 6, 2009En það, sem er að úreldast og fyrnast, er að því komið að verða að engu. Um upphaf fyrningarfrests Ívar Örn Ívarsson 1983
Sep 5, 2012Framkvæmd og réttaráhrif riftunar við gjaldþrotaskipti. Endurgreiðslureglur XX. kafla laga nr. 21/1991 Oddur Magnús Sigurðsson 1982
Apr 15, 2016Fyrirvarar í fasteigna- og lausafjárkaupum. Almennir og sérstakir samningsskilmálar Grímur Birgisson 1990
Aug 8, 2013Gagnkvæmisskilyrði skuldajafnaðar Auður Kjartansdóttir 1991
Dec 17, 2013Gagnkvæmnisskilyrði skuldajafnaðar og undantekningar frá því Erling Reynisson 1989
Feb 19, 2015Gallahugtak fasteignakaupalaga : hvenær telst galli vera veruleg vanefnd samkvæmt 1. mgr. 42. gr. laga nr. 40/2002 um fasteignakaup? Andrea Valgeirsdóttir 1981
Sep 6, 2010Greiðslukortastarfsemi. Helstu áhrif innleiðingar tilskipunar 2007/64/EB um greiðsluþjónustu á innri markaðnum o.fl. Hafliði Gunnar Guðlaugsson 1981
Jun 5, 2009Helstu nýmæli laga nr. 150/2007 Svanhildur Anna Magnúsdóttir 1983
Jan 6, 2010Hlutverk slitastjórnar við slitameðferð fjármálafyrirtækis Hildur Þórarinsdóttir 1985
Mar 25, 2014Hver er réttarstaða ábyrgðarmanna á Íslandi og hvernig er loforð um ábyrgðarskuldbindingu ógilt? Rakel Marín Jónsdóttir 1990
Jun 21, 2011Innborgun hlutafjár og greiðsla arðs í hlutafélögum með tilliti til verndar kröfuhafa Guðmar Kjartansson
Apr 13, 2011Kæruheimildir í stjórnsýslu. Úrskurðarnefndir Jóhanna Hlíf Magnúsdóttir 1987
Apr 14, 2014Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála Árni Páll Jónsson 1987
May 5, 2009Lánaafleiður Arnaldur Jón Gunnarsson 1984
Dec 12, 2012Lög nr. 142/2010 með sérstöku tilliti til skerðingar á eignarréttindum kröfuhafa, þar sem gjaldþrotaskiptum var lokið fyrir gildistöku laganna Elísabet Pétursdóttir 1988
Jan 5, 2015Lög um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007 og slit fyrningar Ragnhildur Anna Gunnarsdóttir 1964
Jan 6, 2010Lögveð Andri Axelsson 1984
Jul 4, 2011Maður í manns stað? : skilyrði skuldaraskipta Andrés Már Magnússon
Jan 6, 2014Með von um gott gengi: Gengistryggðir lánssamningar og endurútreikningar þeirra Daníel Thor Skals Pedersen 1983
Jul 4, 2011Meginreglan um skýra og ákveðna kröfugerð í viðurkenningarmálum Íris Egilsdóttir
Dec 15, 2010Mörk brostinna forsendna í samningarétti og vanefndareglna kröfuréttar Oddur Þorri Viðarsson 1986
Jun 6, 2009Mörk þjófnaðar og fjárdráttar. Könnun ákvæða 244. gr. og 247. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 Haukur Guðmundsson 1986
Dec 15, 2010Mótbárutap skuldara við framsal skuldabréfa Anna Birgit Ómarsdóttir 1986
Apr 13, 2011Ráðstöfun ofgreiddrar kröfu. Skylda launþega til endurgreiðslu ofgreiddra launa með tilliti til reglna um endurheimtu ofgreidds fjár Ágúst Bragi Björnsson 1988
Jan 30, 2014Réttarreglur um kröfuábyrgðir og ógilding kröfuábyrgða Margrét Hildur Steingrímsdóttir 1967
May 4, 2015Réttarstaða neytenda við gerð lánssamninga Halldór Heiðar Hallsson 1986
Dec 30, 2013Réttarstaða samskuldara Margrét Guðjónsdóttir 1956
Aug 6, 2014Réttur kröfuhafa til fullra efnda kröfu sinnar : er að myndast festa í dómaframkvæmd við matið á því hvort aðstæður séu fyrir hendi til þess að víkja frá meginreglunni um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu? Birna Blöndal Sveinsdóttir 1987
Apr 15, 2011Réttur skuldara til endurgreiðslu vegna ólögmætrar gengistryggingar Ásþór Sævar Ásþórsson 1983
Apr 15, 2016Samningsbundin vanefndaúrræði með hliðsjón af 36. gr. samningalaga nr. 7/1936 Kolbrún Sara Másdóttir 1992
Jul 2, 2013Samningsbundin vanefndaúrræði - mörk þeirra. Magnús Már Leifsson 1990
May 6, 2016Sjóveðréttur Bjarki Þór Steinarsson 1990
May 4, 2015Skilyrði gjaldþrotaskipta og réttaráhrif þeirra með áherslu á gjaldþrotaskipti að kröfu lánardrottins Margrét Berg Sverrisdóttir 1989
Sep 9, 2014Skilyrði reglunnar um brostnar forsendur í samningarétti Anna Katrín Sigfúsdóttir 1987
Dec 15, 2014Skilyrði þess að fá óbeint tjón bætt innan samninga Elvar Jónsson 1990
Dec 16, 2013Skuldajafnaðarheimildir hins opinbera gagnvart einstaklingum Bergþóra Gylfadóttir 1989
Apr 11, 2013Skuldajöfnuður við aðför Björn Þór Karlsson 1988
May 5, 2011Skuldaröðin við gjaldþrotaskipti Ásdís Halla Arnardóttir 1979
Apr 16, 2012Tafabætur innan verksamninga. Nánar um atvik sem veitt geta verktaka rétt til framlengingar verktíma Ingvar Ásmundsson 1988
Apr 12, 2013Takmarkanir á skuldajafnaðarrétti sem tryggja framfærslu aðalkröfuhafa Valgerður Erla Árnadóttir 1988
Jun 29, 2015Tómlæti í kröfurétti Pálmi Aðalbjörn Hreinsson 1986
May 6, 2013Um kröfugerð í einkamálum. Yfirlit yfir helstu formskilyrði Gestur Gunnarsson 1988
Aug 15, 2012Um rétt til afsláttar samkvæmt 11. gr. laga um alferðir Ragna Sigrún Kristjónsdóttir 1989
Dec 13, 2013Um takmarkanir á réttinum til skuldajafnaðar þegar almenn skilyrði eru uppfyllt Elimar Hauksson 1990
Aug 16, 2011Undantekningar frá meginreglunni um endurgreiðslu ofgreidds fjár Steindór Dan Jensen 1987
Jun 6, 2009Upphaf fyrningarfrests. Breytingar sem gerðar voru með nýjum lögum um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007 Sigrún Halla Ásgeirsdóttir 1982
May 4, 2015Upplýsingaskylda lánveitanda gagnvart ábyrgðarmönnum Sara Rakel S. Hinriksdóttir 1990
Jun 10, 2016Upplýsingaskylda seljanda og aðgæsluskylda kaupanda með tilliti til laga nr. 40/2002 um fasteignakaup Ásgeir Þór Ásgeirsson 1991
Jan 5, 2012Vanefndaúrræði kaupanda vegna galla á fasteign. Til hvaða úrræða er hægt að grípa og gegn hverjum? Davíð Þór Þorvaldsson 1981
Jun 21, 2011Vernd kröfuhafa í hlutafélögum Kristjana Jónsdóttir
Jun 25, 2015Vernd kröfuhafa og hluthafa við skilameðferð fjármálafyrirtækja í kjölfar tilkomu BRRD tilskipunar Evrópusambandsins Alfreð Ellertsson 1988
May 5, 2010Veruleg vanefnd sem meginskilyrði riftunar. Dómaframkvæmd árin 1999-2009 Hólmfríður Björk Sigurðardóttir 1985
Apr 13, 2015Vextir á kröfur. Gildi fullnaðarkvittana við endurútreikning ólögmætra gengislána Jenný Harðardóttir 1992
Dec 14, 2015Viðbótargreiðsla í kjölfar ólögmætra gengislána Brynjar Darri Jónasson 1991