EnglishisÍslenska

Member institutions

Search in


Items with subject 'Samningaréttur'in all of Skemman>Subjects>

Accepted[Sortable]Title[Sortable]Author(s)
Mar 6, 201331. grein samningalaga nr. 7/1936 og helstu skilyrði hennar Viktor Ragnarsson 1984
Apr 3, 201433. gr. samningalaga. Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr. Jóhann Þorvarðarson 1991
Aug 7, 201433. gr samningalaga. Mörkin milli óheiðarleika og svika í skilningi samningaréttar Hrafn Jónsson 1985
Apr 11, 201336. gr. samningalaga og áhrif hennar á samningsfrelsið Kjartan Ottósson 1989
Jun 15, 2015Ábyrgðaryfirlýsingar í fyrirtækjakaupum : hvaða áhrif hafa ítarlegar ábyrgðaryfirlýsingar á réttindi og skyldur kaupenda og seljenda fyrirtækja samkvæmt lausafjárkaupalögunum? Inga Kristín Kjartansdóttir 1984
Apr 16, 2012Ábyrgð umboðsmanns samkvæmt 25. gr. sml. Með hvaða hætti er 25. gr. sml. grundvöllurinn fyrir því að 18. gr. sml. sé beitt í framkvæmd Alex Cambray Orrason 1989
Apr 30, 2014Aðferðafræði dómstóla við úrlausn ágreiningsmála um sanngirni og efndir samninga, með sérstöku tilliti til samninga milli atvinnurekanda og neytenda Þórunn Lilja Vilbergsdóttir 1988
Dec 15, 2015Aðgreining verksamninga frá ráðningarsamningum, vinnuveitendaábyrgð sem grundvöllur skaðabótaábyrgðar Sigurður Helgi Birgisson 1991
Feb 10, 2015Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda Andrea Valgeirsdóttir 1981
Jul 2, 2014Afleiðingar og áhrif af ólögmætri gengistryggingu lánssamninga Anna Björg Guðjónsdóttir 1989
Sep 12, 2011Af óréttmætum skilmálum í neytendasamningum Aðalsteinn Sigurðsson 1978
Dec 17, 2012Afturvirkni laga - ábyrgðarskuldbinding þriðja manns. 3. mgr. 9. gr. laga um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 Marta Mirjam Kristinsdóttir 1987
Aug 15, 2014Áhrif lögfestingar 36. gr. á beitingu 33. gr. samningalaga nr. 7/1936 Sigríður Dagbjört Ásgeirsdóttir 1991
Nov 24, 2014Ákvæði 33. gr. samningalaga. Tengslin milli óheiðarleika og svika Kristbjörg Fjóla Hrólfsdóttir 1988
Apr 15, 2016Almennir fyrirvarar um ástand fasteigna. Eru þeir varhugaverðir? Ævar Hrafn Ingólfsson 1992
Jun 10, 2015Aukaskyldur samningsaðila : eðli, mikilvægi og afleiðingar vanefnda Elísabet Líf Magnúsdóttir 1990
Jun 6, 2009Bágindi, efnisatriði í misneytingarákvæði samningalaga nr. 7/1936 Hildur Mary Thorarensen 1972
May 28, 2009Bágindi í skilningi 31. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga Margrét Halldóra Hallgrímsdóttir 1986
May 6, 2009Bágindi í skilningi 31. gr. sml. Víðir Smári Petersen 1988
Apr 13, 2016Beiting 1. mgr. 37. gr. samningalaga í dómum Hæstaréttar Helga Einarsdóttir 1978
Aug 16, 2010Beiting Hæstaréttar Íslands á reglunni um forsendubrest í fasteignakauparétti Reynir Eyjólfsson 1979
May 7, 2012Breytingar á samningum sem komast á í kjölfar opinbers útboðs Bára Jónsdóttir 1983
Aug 9, 2011Breytt réttarstaða ábyrgðarmanna. Áhrif á meginregluna um samningsfrelsi og ógilding staðlaðra ábyrgðarskilmála Jón Páll Hilmarsson 1987
Apr 15, 2010Brostnar forsendur í lántökum vegna gengishruns Ívar Halldórsson 1986
Apr 15, 2010Brostnar forsendur í samningarétti Andri Andrason 1984
Jan 6, 2010Brostnar forsendur og 36. gr. samningalaga nr. 7/1936 með hliðsjón af atvikum sem síðar koma til Jóhann Karl Hermannsson 1983
Apr 16, 2010Brostnar forsendur og áhættutaka í samningarétti Guðný Hjaltadóttir 1986
Apr 14, 2010Brostnar forsendur og ósanngirnisskilyrðið Benedikt Smári Skúlason 1987
Sep 5, 2013Efni og gildi hluthafasamninga Guðmundur Páll Líndal 1986
Dec 16, 2009Einfeldni og fákunnátta skv. 31. gr. laga nr. 7/1936 Anna Finnbogadóttir 1986
Feb 10, 2015Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda Andrea Valgeirsdóttir 1981
Jul 1, 2015Einkaréttarleg úrræði vegna ófullnægjandi innleiðingar EES-reglna með áherslu á ógildingu fjármálagerninga Gísli Rúnar Gíslason 1990
Dec 19, 2011Ei skal slökkva ljós annars til að fá sitt eigið til að skína skærar Lilja Karen Steinþórsdóttir 1987
Aug 30, 2010Er hægt að beita reglunni um brostnar forsendur og ákvæði 36. gr. samingalaga nr. 7/1936 vegna óeðlilegra hækkana á fasteignalánum neytenda eftir bankahrun? Bárður Steinn Róbertsson 1973
Apr 16, 2010Eru forsendur brostnar fyrir erlendu lánunum? Elín Dís Vignisdóttir 1986
Jul 3, 2013Evrópskur samningaréttur: Samræmingarhugmyndir og samevrópsku kaupalögin Guðmundur Óli Blöndal 1989
Apr 12, 2016Févíti í lánssamningum Rebekka Rán Samper 1967
Dec 16, 2013Forkaupsréttur. Takmörkun á samningsfrelsi Ágúst Már Sigurðsson 1987
Feb 19, 2015Gallahugtak fasteignakaupalaga : hvenær telst galli vera veruleg vanefnd samkvæmt 1. mgr. 42. gr. laga nr. 40/2002 um fasteignakaup? Andrea Valgeirsdóttir 1981
Sep 6, 2011Greiðsluaðlögun einstaklinga samkvæmt lögum nr. 101/2010 Rannveig Júníusdóttir 1981
Sep 6, 2010Greiðslukortastarfsemi. Helstu áhrif innleiðingar tilskipunar 2007/64/EB um greiðsluþjónustu á innri markaðnum o.fl. Hafliði Gunnar Guðlaugsson 1981
Apr 14, 2010Hefur gildi hinnar ólögfestu ógildingarreglu um brostnar forsendur breyst eftir lögfestingu hinnar almennu ógildingarreglu í 36. gr. samningalaga nr. 7/1936? Arna Pálsdóttir 1985
Aug 15, 2012Heimildarumboð og tengslin við 25. gr. samningalaga Ásgerður Fanney Bjarnadóttir 1984
Apr 14, 2015Hvenær telst lán vera í erlendum gjaldmiðlum? Með hliðsjón af dómaframkvæmd Hæstaréttar í gengistryggingarmálum Snæbjörn Valur Ólafsson 1992
Mar 25, 2014Hver er réttarstaða ábyrgðarmanna á Íslandi og hvernig er loforð um ábyrgðarskuldbindingu ógilt? Rakel Marín Jónsdóttir 1990
May 4, 2016Hvernig verja eigendur skuldabréfa hagsmuni sína með samningum við lántakendur Jón Gunnar Ólafsson 1990
Apr 13, 2011Kæruheimildir í stjórnsýslu. Úrskurðarnefndir Jóhanna Hlíf Magnúsdóttir 1987
May 7, 2010Kenningin um brostnar forsendur með hliðsjón af Common law rétti Unnur Edda Sveinsdóttir 1982
Dec 13, 2011Lögmæti gengistrygginga. Gengislánin fyrir dóm í kjölfar íslenskrar efnahagskreppu Bjartmar Steinn Guðjónsson 1986
Apr 11, 2012Lög nr. 151/2010 með hliðsjón af sjónarmiðum um afturvirkni: um heimildir löggjafans til að mæla fyrir um aftirvirkni í löggjöf er varðar einkarréttarlegt samningssamband er til var stofnað í gildistíð eldri laga. Ólafur Viggó Thordersen 1983
Sep 7, 2010Lög um neytendalán nr. 121/1994 Guðmundur Bjarni Ragnarsson 1981
Jan 6, 2014Með von um gott gengi: Gengistryggðir lánssamningar og endurútreikningar þeirra Daníel Thor Skals Pedersen 1983
Oct 1, 2008Meginreglur samninga- og kauparéttar: Samanburður milli ríkja og alþjóðleg réttarsamræming Elsa María Rögnvaldsdóttir 1982
Jul 2, 2013Meginreglur um lagaval við gjaldþrotaskipti og slitameðferð -takmarkanir á samningsfrelsi- Fríða Thoroddsen 1980
Feb 9, 2015Misneyting á grundvelli 31. gr. laga nr 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga Arndís Hildur Jónsdóttir 1975
Jan 6, 2010Misneyting samkvæmt 31. gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 Eleonora Bergþórsdóttir 1983
Dec 16, 2009Misneyting samkvæmt 31. gr. samningalaga nr. 7/1936 Lárus Gauti Georgsson 1986
Sep 24, 2009Misneyting samkvæmt 31. gr. samningalaga nr. 7/1936 Hjörvar Ólafsson 1985
Nov 13, 2013Misneyting skv. 31. gr. samningalaga nr. 7/1936 Hrefna María Jónsdóttir 1981
Dec 15, 2010Mörk brostinna forsendna í samningarétti og vanefndareglna kröfuréttar Oddur Þorri Viðarsson 1986
Aug 13, 2010Nauðasamningar lögaðila samkvæmt lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991. Með áherslu á breytingu á þeim lögum sbr. lög nr. 95/2010 Íris Kjalarsdóttir 1985
Sep 7, 2009Ófrávíkjanlegar reglur samkvæmt lögum nr. 43/2000 um lagaskil á sviði samningaréttar Hjördís Gulla Gylfadóttir 1982
Jun 21, 2010Ógildingarástæður samningalaga Steinþór Þorsteinsson
May 5, 2011Ógildingarreglur samningalaga um; svik, óheiðarleika og ósanngirni og samanburður á ákvæðunum, sbr. 30., 33. og 36. gr. samningalaga Snorri Steinn Vidal 1973
Apr 14, 2010Ógilding fjárskiptasamnings Erna Ágústsdóttir 1985
Mar 25, 2014Ógilding löggernings á grundvelli 33. og 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga María Björgvinsdóttir 1984
Feb 10, 2015Ógilding vegna tilurðar samnings : sönnunarbyrði fyrir Hæstarétti Amy Ósk Hentze Ómarsdóttir 1984
Aug 14, 2014Óheiðarleikaákvæði 33. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga með hliðsjón af 30. gr. sömu laga Diljá Catherine Þiðriksdóttir 1989
Dec 15, 2014Óheiðarleikaákvæði 33. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga og misneytingarákvæði 31. gr. sömu laga og samanburður þar á Jóna Vestfjörð Hannesdóttir 1991
Apr 14, 2014Óheiðarleiki samkvæmt 33. gr. samningalaga: Ástæður þess að oftast er hafnað að beita 33. gr. Daníel Karl Kristinsson 1987
Apr 11, 2014Óheiðarleiki við samningsgerð. Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands um beitingu 33. gr. laga nr. 7/1936 Salka Sól Styrmisdóttir 1990
Dec 13, 2010Reglan um brostnar forsendur Sigurður Snæbjörnsson 1987
Jun 30, 2016Reglur samningalaga um ósanngjarna skilmála í stöðluðum neytendasamningum og áhrif tilskipunar nr. 93/13/EBE á íslenskan rétt Alfreð Sigurður Kristinsson 1964
May 5, 2010Reglur samningalaga um stöðuumboð og umboðsreglur félagaréttar Þórarinn Egill Þórarinsson 1976
Dec 17, 2012Reglur samningaréttar um stöðuumboð og bótaábyrgð umboðsmanna sem gegna slíku umboði Birna Ketilsdóttir 1987
Jun 5, 2015Reglur samningaréttar um umboð er snerta annars vegar réttarsamband umbjóðanda og umboðsmanns og hins vegar réttarsamband umbjóðanda og þriðja manns, sem og tegundir umboða Heiður Lilja Sigurðardóttir 1987
Jul 3, 2013Réttaráhrif brostinna forsendna og annarra ófyrirséðra hindrana við verkframkvæmdir Lára Herborg Ólafsdóttir 1987
Dec 15, 2011Réttarstaða neytanda í samningagerð við seljendur, með áherslu á ógildingu samninga og samningsskilmála Fanney Magnadóttir 1986
Jun 27, 2012Riftun í lausafjár- og fasteignakaupum : skilyrði og framkvæmd Svanhildur Ýr Sigþórsdóttir 1985
Apr 15, 2016Riftun vegna fyrirsjáanlegra vanefnda Baldvin Hugi Gíslason 1991
Jun 5, 2009Samanburður á 31 gr. laga nr. 7/1936 og misneytingarákvæði danskra og sænskra samningalaga Helga Grethe Kjartansdóttir 1985
Jun 1, 2009Samanburður á 31. og 36. gr. samningalaga nr. 7/1936 Diljá Mist Einarsdóttir 1987
Dec 15, 2014Samanburður á efni og framkvæmd 33. gr. og 36. gr. laga nr.7/1936. Staða 33. gr. samningalaga eftir lögfestingu 36. gr. sömu laga Ásdís Rósa Hafliðadóttir 1991
Aug 17, 2015Samið gegn lögum. Um ófrávíkjanleika húsaleigulaga nr. 36/1994 Erla Dóra Magnúsdóttir 1989
May 5, 2014Samkeppnisákvæði í ráðningarsamningum með hliðsjón af 37. gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 Áslaug Magnúsdóttir 1988
Aug 12, 2013Samkeppnisákvæði og samningafrelsið: Um 37. gr. samningalaga Unnur Hólmfríður Brjánsdóttir 1990
May 6, 2016Samkeppnishamlandi markmið Kjartan Ottósson 1989
Apr 15, 2013Samningafrelsið og takmarkanir á því. Skylda til samningagerðar með sérstakri áherslu á vátryggingarskyldu loftfara sbr. 131. gr. loftferðalaga nr. 60/1998 Fríða Margrét Pétursdóttir 1989
Aug 21, 2015Samningar andstæðir lögum. Hefur 22. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994 tilætluð réttaráhrif? Kolbrún Arna Villadsen 1974
Dec 15, 2015Samningar andstæðir lögum. Lögmæti samninga erlenda veðmála- og fjárhættuspilavefsíðna við íslenska neytendur Friðrik Karl Karlsson 1992
May 2, 2014Samningar milli fyrirtækja og fjármálastofnana Ingvar Ásmundsson 1988
Dec 5, 2014Samningar sem undanþiggja sakarefni úrlausn dómstóla Sólveig Auður Bergmann 1991
Apr 13, 2015Samningar um launakjör andstæðir lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla Anna Rós Erlingsdóttir 1989
Apr 6, 2016Samningsákvæði um úrbætur Helga Hrönn Karlsdóttir 1992
Jan 4, 2016Samningsbundin vanefndaúrræði Margrét Herdís Jónsdóttir 1989
Apr 6, 2016Samningsbundin vanefndaúrræði. Gjaldfellingarákvæði í lánasamningum Harpa Halldórsdóttir 1992
Nov 9, 2010Samningsbundin vernd lánveitenda í lánasamningum Stefán Reykjalín
Dec 16, 2013Samningsfrelsi fasteignaeigenda og takmarkanir á því skv. 2. gr. fjöleignarhúsalaga Helga Hauksdóttir 1961
Apr 15, 2011Samningsfrelsi fjármálafyrirtækja í tengslum við ábyrgðarsamninga og ógildingu þeirra Sunna Magnúsdóttir 1986
Aug 1, 2013Samningsfrelsi um heildarlántökukostnað og takmarkanir á því Jóhann Örn Helgason 1988
Dec 17, 2012Skaðabætur innan framvirkra samninga Davíð Örn Guðnason 1984
Dec 17, 2012Skaðabótaábyrgð umboðsmanns skv. 25. gr. samningalaga. Ásamt almennri umfjöllun um einstök atriði samningaréttar Ásgeir Guðmundsson 1987
Jul 1, 2013Skaðsemismörk einkakaupasamninga og skilyrtra afslátta markaðsráðandi fyrirtækja Anton Birkir Sigfússon 1990
Sep 9, 2014Skilyrði reglunnar um brostnar forsendur í samningarétti Anna Katrín Sigfúsdóttir 1987
Apr 15, 2016Skyldur fjármálafyrirtækja gagnvart ábyrgðarmönnum skv. lögum nr. 32/2009 um ábyrgðarmenn Aron Hugi Helgason 1992
Apr 20, 2011Skýring tilskipunar 94/19/EB. Vangaveltur í framhaldi af áminningarbréfi ESA til Íslands frá 26. maí 2010 Jón Trausti Sigurðarson 1982
Jun 27, 2012Slit skuldarsambanda : fyrirvarar, skilyrði og forsendur Berglind Jónasardóttir 1986
Apr 15, 2014Staða 33. gr. sml. eftir tilkomu 36. gr. sml. Með hliðsjón af dómaframkvæmd Hæstaréttar Leó Daðason 1990
May 7, 2012Staðlaðir samningsskilmálar við gerð samninga og túlkun þeirra Tinna Björk Kristinsdóttir 1986
Feb 9, 2015Stöðuumboð á grundvelli 2. mgr. 10. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga og heimild umboðsmanns á grundvelli stöðuumboðs Þórunn Unnur Birgisdóttir 1981
Apr 16, 2012Tafabætur innan verksamninga. Nánar um atvik sem veitt geta verktaka rétt til framlengingar verktíma Ingvar Ásmundsson 1988
Aug 15, 2013Takmarkanir á rétti aðila til að semja ágreining undan úrlausn almennra dómstóla Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson 1989
Apr 12, 2013Takmarkanir á samningsfrelsi. Áhrif samkeppnisákvæða í ráðningarsamningum Valgeir Þór Þorvaldsson 1989
Aug 16, 2011Takmarkanir á samningsfrelsi í ljósi 36. gr. samningalaganna Fjölnir Vilhjálmsson 1987
Apr 13, 2011Takmarkanir á samningsfrelsi með áherslu á löggerninga ólögráða manna Kristín Alda Jónsdóttir 1988
Apr 13, 2011Takmarkanir á samningsfrelsi við gerð vátryggingarsamninga. Þróun réttarreglna um upplýsingaskyldu vátryggðs og takmarkanir vegna heilsufars vátryggðs í persónutryggingum Hildur Helga Kristinsdóttir 1987
Dec 13, 2013Takmörkun á samningsfrelsi fyrirtækja í markaðsráðandi stöðu Jóhann Steinn Eggertsson 1989
May 8, 2012The Rise of a New Era of EU Consumer Contract Law. A Focus on Unfair Terms in Consumer Contracts Lísa Margrét Sigurðardóttir 1987
Aug 11, 2016Trúnaðarskylda lögmanna Írena Eva Guðmundsdóttir 1993
Apr 25, 2014Túlkun samninga Eiríkur Guðlaugsson 1989
Mar 24, 2011Túlkun samninga frá sjónarhóli andskýringarreglunnar Kristján Geir Pétursson 1975
May 7, 2012Túlkun samninga. Túlkunarreglur samningaréttar með áherslu á andskýringarregluna Elín Dís Vignisdóttir 1986
Apr 14, 2012Um afturvirkni laga og ógildingarreglu 36. gr. samningalaga Kristín Sólnes 1987
Dec 17, 2012Umboð og skaðabótaábyrgð lögmanna Ólöf María Vigfúsdóttir 1988
Apr 12, 2012Umboðsmenn knattspyrnumanna. Reglur og skilyrði til að öðlast umboðsmannsréttindi, tengsl þeirra við meginreglur samningaréttar, ásamt hugleiðingum um nauðsyn slíkra reglna. Tanja Tómasdóttir 1989
Jun 26, 2014Umboðsmennska í knattspyrnu Halldór Smári Sigurðsson 1988
Apr 12, 2012Um prókúruumboð og skaðabótaábyrgð prókúruhafa Eik M. Aradóttir 1989
Dec 15, 2014„Vélakaup skal að vettugi hafa.“ 33. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga með hliðsjón af 36. gr. sömu laga Áslaug Björk Ingólfsdóttir 1990