EnglishisÍslenska

Member institutions

Search in


ThesisUniversity of Akureyri>Hug- og félagsvísindasvið>Meistaraprófsritgerðir>

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/1230

Title
is

Foreldrar og líðan barna : Vilja foreldrar stuðning í foreldrahlutverkinu?

Abstract
is

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf foreldra og
forráðamanna til stuðnings í foreldrahlutverkinu og aukinnar eða bættrar samvinnu
við skólana og aðrar samfélagslegar stofnanir. Rannsóknarspurningarnar eru: Vilja
foreldrar stuðning í foreldrahlutverkinu og ef svo er, þá hvers konar og með hvaða
hætti? Hér er um að ræða sjálfstæða rannsókn sem er þó liður í stærra verkefni, þ.e.
þróunar- og forvarnarverkefninu Barnið í brennidepli sem höfundur vinnur einnig að
ásamt fleirum.
Helstu tildrög verkefnisins eru þau að víða, bæði í fjölmiðlum og meðal
almennings, er rætt um agaleysi í þjóðfélaginu og ýmsir sem vinna með börn og
fjölskyldur telja sig merkja að andfélagsleg hegðun hafi aukist meðal barna og
unglinga og að visst öryggisleysi ríki meðal foreldra. Síðastliðin 50 ár hafa orðið
miklar viðhorfsbreytingar í samfélaginu m.a. í breyttu fjölskyldumynstri og áherslum
í uppeldismálum. Lífslíkur hafa aukist í hinum vestræna heimi en á sama tíma hafa
sálfélagslegar raskanir aukist hjá unglingum. Talið er að hver og einn búi annars vegar
yfir verndandi þáttum og hins vegar yfir áhættuvaldandi þáttum í lífinu. Það fer eftir
vægi verndar- og áhættuþátta hjá hverjum einstaklingi hvort honum vegnar vel eða
illa. Veruleg tengsl virðast vera milli verndarþátta og sjálfsvitundar.
Vitað er að foreldrar eru mikilvægur verndandi eða áhættuvaldandi þáttur í lífi
barna og unglinga eftir því hvernig til tekst. Það getur haft veruleg áhrif á
tilfinningalíf unglinga hvernig foreldrar koma fram við þá í uppvextinum. Einnig er
vitað að samstarf heimilis, skóla og samfélags og þátttaka foreldra í skólastarfi skilar
sér í bættum námsárangri og líðan barna og unglinga. Til að bæta líðan barna og
unglinga mætti hugsa sér að samfélagslegar stofnanir legðu sitt af mörkum til að
styrkja foreldra í foreldrahlutverkinu.
Spurningalistar voru lagðir fyrir foreldra og forráðamenn í einu skólahverfi í
þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins vorið 2003. Úrtakið var valið af handahófi. Alls
fengu foreldrar eða forráðamenn 180 barna á aldrinum 4-12 ára spurningalistann
heim, 10 barna af hvoru kyni í hverjum árgangi. Þýðið var 433 börn. Hundrað þrjátíu
og einum spurningalista var svarað eða 72%.
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 68% svarenda vilja stuðning í
foreldrahlutverkinu með einum eða öðrum hætti. Flestir vilja stuðning í að byggja upp
sjálfstraust, bregðast við einelti, fræðast um námstækni, efla tilfinningaþroska og
styrkja samskiptahætti. Einkum virðist fólk vilja stuðning í formi fyrirlestra,
námskeiða og með persónulegri ráðgjöf. Sjaldnast er marktækur munur á milli svara
þeirra sem vilja stuðning í foreldrahlutverkinu og þeirra sem ekki vilja hann. Þó óska
þeir foreldrar sem telja sig ekki svo mjög örugga í foreldrahlutverkinu frekar eftir
stuðningi en hinir. Stór meirihluti foreldra telur að skólanum og lögreglunni beri að
taka þátt í uppeldinu með þeim en þó leitaði einungis um helmingur svarenda ráða til
skólans varðandi uppeldismál og enginn sagðist leita til lögreglunnar.

Accepted
01/01/2005


Artifacts
Name[Sortable]Size[Sortable]Visibility[Sortable]Description[Sortable]Format
Birna María Svanbj... .pdf584KBOpen Foreldrar - heild PDF View/Open