EnglishisÍslenska

Member institutions

Search in


ThesisUniversity of Iceland>Félagsvísindasvið>B.A./B.Ed./B.S. verkefni>

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/4664

Title
is

Ógilding samnings um fjárskipti vegna skilnaðar

Abstract
is

Í ritgerðinni verða kannaðar þær reglur og lagaákvæði sem gilda um ógildingu fjárskiptasamninga. Mun umfjöllunin að meginstefnu lúta að sérreglum hjúskaparlaga nr. 31/1993 og almennum ógildingarreglum laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að lýsa efnisskilyrðum umræddra reglna, muninum á þeim og túlkun þeirra í dómaframkvæmd. Í kafla 2 verður gerð grein fyrir meginreglum samningaréttar um skuldbindingargildi samninga og samningafrelsið. Er tilgangur þeirrar umfjöllunar að varpa ljósi á samspili meginreglna og undantekninga, en það hefur þýðingu fyrir efni ritgerðarinnar þar sem 2. mgr. 95. gr. hjskl. og 36. gr. sml. fela í sér undantekningar frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga. Í kafla 3 verður forsaga 2. mgr. 95. gr. hjskl. ítarlega rakin allt aftur til þriðja áratugar síðustu aldar og ákvæðið borið saman við þær reglur sem fjallað hafa um ógildingarreglur fjárskiptasamninga á síðastliðnum nítíu árum. Þá tekur við umfjöllun um fjárskiptasamninga í kafla 4 þar sem könnuð verða helstu atriði er snerta fjárskipasamninga. Fjallað verður með almennum hætti um fjárskiptasamninga og lýst sérstöðu þeirra gagnvart öðrum tegundum samninga. Áður en skilið verður við umfjöllun um fjárskiptasamninga verður gerð stuttlega grein fyrir efni þeirra. Í kafla 5 verður fjallað nánar um ógildingarreglu 2. mgr. 95. gr. hjskl. Rakin verða þau efnislegu skilyrði sem þurfa að vera til staðar svo unnt sé að ógilda fjárskiptasamning á grundvelli 2. mgr. 95. gr. hjskl. og ennfremur verður skoðað hver fjallar um ógildingarkröfuna, en að endingu verður í kaflanum kannað hver málshöfðunarfresturinn er samkvæmt ákvæðinu. Því næst verður í kafla 6 farið ítarlega í muninn á 2. mgr. 95. gr. hjskl. og 36. gr. sml., hver tengsl þeirra eru og hvað skilur ákvæðin að. Jafnframt verður gerð ítarleg grein fyrir lögfestingu 36. gr. sml., en hún vakti áleitnar spurningar. Loks verður í kafla 7 kannað hver eru réttaráhrif ógildingar bæði á grundvelli 36. gr. sml. og 2. mgr. 95. gr. hjskl og kannað hvað helst ber á þar á milli. Í áttunda kafla eru niðurstöður dregnar saman.

Comments
is

Ritgerðin er lokuð fram í janúar 2011.

Accepted
16/04/2010


Artifacts
Name[Sortable]Size[Sortable]Visibility[Sortable]Description[Sortable]Format
Vilhjálmur Þór Sva... .pdf264KBOpen Complete Text PDF View/Open