EnglishisÍslenska

Member institutions

Search in


ThesisUniversity of Iceland>Félagsvísindasvið>Meistaraprófsritgerðir>

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/5134

Title
is

Upplifun lögreglumanna af starfsmannastefnunni

Abstract
is

Markmið þessarar rannsóknar er að kann hvernig lögreglumenn upplifi að
starfsmannastefnunni sé fylgt eftir. Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á hvaða þáttum
starfsmannastefnunnar þyrfti að sinna betur en sumarið 2010 verður núverandi
starfsmannastefna endurskoðuð og því fellur rannsókn sem þessi vel að slíkri vinnu og
niðurstöður gætu reynst gagnlegar.
Fyrirfram var lagt af stað með að hægt væri að sinna sumum þáttum starfsmannastefnu
lögreglunnar á markvissari hátt til að stuðla að enn betra vinnuumhverfi lögreglumanna.
Gögnum í rannsóknina var safnað með spurningalista sem hannaður var og notaður til að
mæla viðhorf þátttakenda. Spurningalistinn var sendur út á alla lögreglumenn innan
Landssambands lögreglumanna um allt land.
Niðurstöðurnar rannsóknarinnar benda til þess að lögreglumenn upplifi að mörgum þáttum
starfsmannastefnunni sé almennt vel framfylgt. Þó upplifa þeir að sumum þáttum sé ekki
nægilega vel framfylgt. Í fyrsta lagi eru það þættir sem snúa að nýliðum; fjórðungur (25%)
taldi sig hafa verið mjög eða frekar illa leiðbeint er þeir hófu störf . Fimmtungur (19,9%)
töldu sig hafa verið mjög eða frekar illa meðvitaðir um hvað fólst í störfum þeirra er þeir hófu
störf. Þess ber þó að geta að lögreglumenn sem hófu störf fyrir 1. janúar 2004 upplifðu þetta í
meiri mæli. Í öðru lagi er það starfsumhverfið en lögreglumenn upplifa að jafnrétti kynjanna
sé ekki nægilega vel gætt þegar verkefnum er úthlutað og eru það fyrst og fremst konur sem
upplifa það. Einnig taldi um þriðjungur (29,1%) sig hafa orðið fyrir einelti, einu sinni eða
oftar og almennt töldu þeir sem áttu í hlut að ekki hafi verið tekið vel á málunum.
Þriðji þátturinn snýr að hvatningu yfirmanna; bæði til heilsuræktar og vellíðanar og
starfsþróunar. Um þriðjungur sem svöruðu könnuninni (32,7%) töldu sig fá mjög eða frekar
litla hvatningu til að efla heilsurækt og vellíðan en það er athyglisvert að eftir því sem menn
eru háttsettari innan lögreglunnar þeim mun meiri hvatningu telja þeir sig fá. Næstum því
helmingur (44,7%) taldi sig fá mjög eða frekar litla hvatningu til að fara á námskeið eða
stunda annarskonar þjálfun innan lögreglunnar.
Almennt virðast lögreglumenn sem hófu störf eftir 1. janúar 2004 upplifa að
starfsmannastefnunni sé betur fylgt eftir heldur en þeir sem hófu störf fyrir þann tíma.

Accepted
11/05/2010


Artifacts
Name[Sortable]Size[Sortable]Visibility[Sortable]Description[Sortable]Format
starfsmannastefna.pdf442KBLocked Complete Text PDF