EnglishisÍslenska

Member institutions

Search in


ThesisUniversity of Akureyri>Hug- og félagsvísindasvið>Meistaraprófsritgerðir>

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/5661

Title
is

Áminningar starfsmanna ríkisins : skv. 21. gr. laga nr. 70/1996

Abstract
is

Í þessari ritgerð er fjallað um áminningar, sem hægt er að veita ríkisstarfsmönnum,
skv. 21. gr. stml., og gerð grein fyrir þeim tilvikum, þar sem forstöðumanni
stofnunnar er skylt að veita ríkisstarfsmanni áminningu.
Áminning þjónar í raun tvíþættum tilgangi. Annars vegar felast í henni ákúrur, vegna
þeirra ávirðinga sem um er að ræða og þar með skilaboð þess efnis, að slík háttsemi sé
ekki liðin og hins vegar gefur áminning ríkisstarfsmanni aðvörun þess efnis að honum
gæti verið sagt upp störfum, skv. 44. gr. stml., eða verið veitt lausn um stundarsakir,
skv. 2. mgr. 26. gr. stml., bæti hann ekki ráð sitt, annað hvort með því að bæta
háttsemi sína eða gæta þess að ítreka ekki fyrri ávirðingar með framkomu sinni og
athöfnum.
Við mat á því hvort atvik eða háttsemi ríkisstarfsmanns sé tilefni til áminningar, þarf
að gæta að því, hvort það falli að þeim ástæðum sem teljast áminningarverðar, skv.
21. gr. stml. Í því sambandi, getur auk þess þurft að athuga, hvort með atvikinu eða
háttseminni sem fyrir hendi er, hafi brotið í bága við tilteknar starfsskyldur sem fylgja
starfinu. Auk almennra starfsskyldna, kunna að hvíla á ríkisstarfsmanni sérstakar
starfsskyldur, skv. sérákvæðum laga um hlutaðeigandi starfsstétt eða stofnun. Þar að
auki gilda yfirleitt einhverjar reglur á hverjum vinnustað um framkvæmd starfsins,
sem fela í sér útfærslu á starfsskyldum fyrir hlutaðeigandi starfsmenn. Þá gera
almennar réttarreglur, sem gilda í stjórnsýslunni ákveðnar kröfur til háttsemi
ríkisstarfsmanna.
Þegar áminning er veitt, verður að gæta vel að þeim málsmeðferðarreglum sem
stjórnsýslulögin hafa að geyma, eins og t.d. rannsóknarreglunnar og
andmælareglunnar. Hafi ekki verið vandað nægilega til við veitingu áminningar,
getur áminningin verið dæmd ógild. Almennt er talið, að stjórnvaldsákvörðun sé
ógildanleg, ef meðferð máls er haldin verulegum annmarka, og talið er, að um
verulegan annmarka sé um að ræða, þegar réttarregla sú sem ekki var virt, verður
almennt talin veita meira öryggi fyrir því að efni stjórnvaldsákvörðunar verði bæði
rétt og lögmætt. Auk þess hefur verið miðað við það, að annmarki leiði til ógildingar,
ef hann hefur leitt til rangrar niðurstöðu í viðkomandi máli. Annmarkar geta auk þess
leitt til skaðabótaskyldu ríkisins.

Comments
is

Verkefnið er lokað

Accepted
21/06/2010


Artifacts
Name[Sortable]Size[Sortable]Visibility[Sortable]Description[Sortable]Format
Lokaritgerð Hrefna.pdf595KBLocked Ritgerðin í heild sinni PDF