en English is Íslenska

Thesis University of Akureyri > Heilbrigðisvísindasvið > B.S. verkefni >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/12041

Title: 
 • Title is in Icelandic Mat foreldra á lífsgæðum fatlaðra barna sinna : forprófun á foreldraútgáfu KIDSCREEN matslistans
Submitted: 
 • May 2012
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Verkefni þetta er hluti af stærri rannsókn sem unnin var í samstarfi við Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar og beinist að viðhorfum foreldra fatlaðra barna til ýmissa þátta. Tilgangur verkefnisins var annars vegar að kanna mat foreldra á lífsgæðum fatlaðra barna sinna og hins vegar að skoða notagildi íslenskrar þýðingar og staðfærslu KIDSCREEN matslistans. Áður en rannsóknin á mati foreldra var gerð fór fram undirbúningsvinna við að þýða foreldraútgáfuna þar sem farið var eftir íslenskri þýðingu á barnaútgáfu KIDSCREEN. Fylgt var alþjóðlegum stöðlum evrópska KIDSCREEN rannsóknarhópsins til að tryggja áreiðanleika og réttmæti þýðingarinnar. Við staðfærslu matslistans var stuðst við niðurstöður ígrundaðra samtala við átta foreldra barna á aldrinum 8-18 ára og voru barna- og foreldraútgáfa samræmdar. Rannsóknin byggir á megindlegri aðferðafræði þar sem lýsandi þversniðsrannsóknaraðferð var notuð og t-prófi óháðra úrtaka beitt til að bera saman gögnin. KIDSCREEN-52 matslistinn var sendur út til 83 þátttakenda sem voru foreldrar allra fatlaðra barna á aldrinum 8-16 ára, búsettir í Eyjafirði. Svör bárust frá 27 þátttakendum sem er 32,5% svarhlutfall. Niðurstöður sýndu að foreldrar mátu lífsgæði barna sinna undir einu staðalfráviki frá meðaltali normalkúrfunnar í sex víddum af tíu. Marktækur munur var á milli kynja í víddinni Hreyfiathafnir og heilsa og milli yngri og eldri barna innan víddanna Hreyfiathafnir og heilsa, Líðan og Skóli og nám. Þá var marktækur munur milli barna með hreyfihömlun og barna með skerðingu af öðrum toga í víddinni Vinir og milli barna með þroskahömlun og annarra barna í víddinni Fjármál. Í ígrunduðu samtölunum voru foreldrar sammála um mikilvægi þess að skoða lífsgæði barna. Þeim fannst þó erfitt að svara einstaka spurningum matslistans og því voru foreldrar fatlaðra barna sem svöruðu matslistanum sammála. Einnig þótti þeim sumar spurningar eða víddir í heild ekki eiga við í öllum tilvikum, sérstaklega þegar börnin voru ófær um að tjá sig sjálf.
  Lykilhugtök: KIDSCREEN, lífsgæði, fötlun, börn, foreldrar.

 • This project is part of a larger study done by the Municipal Family Dept. of Akureyri in order to explore the perspectives of parents of children with disabilities to various factors. The purpose of this project was firstly, to explore how parents of children with disabilities assess their quality of life and secondly, to view the effectiveness of the Icelandic translation and adaptation of the KIDSCREEN questionnaire. Before the study was conducted, the parent version of KIDSCREEN was translated and was closely compared to the Icelandic edition of the child version of KIDSCREEN. International standards of The European KIDSCREEN Group were followed to ensure the reliability and validity of the translation. To adapt the questionnaire, the outcome of cognitive interviews with eight parents of children aged between 8-18 years were used and both child and parent versions were coordinated. This study is based on a quantitative method where descriptive cross-sectional design was used and a t-test of independent samples was applied to compare data. The KIDSCREEN-52 questionnaire was sent to 83 participants, that is parents of all children with disabilities between the ages of 8-16 residing in Eyjafjörður. Twenty-seven parents answered with a response rate of 32.5%. The results showed that parents assessed their children’s quality of life one SD below the average in a normal curve in six of the ten dimensions. There was a significant difference between the sexes in the dimension of Physical Activities and Health and between younger and older children in the dimension of Physical Activities and Health, Feelings and School and Learning, also between children with physical impairments and children with other impairments in the dimension of Friends and children with intellectual impairments and other children in the dimension of Money Matters. In the cognitive interviews the parents were in agreement on the importance of considering the children’s quality of life. They found parts of the questionnaire difficult to answer and felt some questions/dimensions not appropriate for all children, especially those who have difficulties with expression.
  Key words: KIDSCREEN, quality of life, disability, children, parents.

Description: 
 • Description is in Icelandic Verkefnið er lokað til 31.5.2014.
Accepted: 
 • Jun 5, 2012
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/12041


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Mat foreldra á lífsgæðum fatlaðra barna sinna.pdf1.45 MBOpenHeildartextiPDFView/Open
Efnisyfirlit.pdf96.56 kBOpenEfnisyfirlitPDFView/Open
Heimildaskrá.pdf122.41 kBOpenHeimildaskráPDFView/Open