en English is Íslenska

Thesis University of Iceland > Heilbrigðisvísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Heilbrigðisvísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/12249

Title: 
 • is Er öruggt að fæða í heimabyggð? Útkoma úr fæðingum á Heilbrigðisstofnun Suðurlands árið 2010
Submitted: 
 • May 2012
Abstract: 
 • is

  Fæðingarþjónusta á Íslandi hefur gengið í gegnum miklar breytingar. Á fyrri öldum fóru fæðingar fram í heimahúsum þangað til þær fluttust nær alfarið inn á sjúkrahús á seinni hluta 20. aldarinnar. Fæðingarstöðum á sjúkrahúsum á Íslandi hefur síðan fækkað jafnt og þétt frá árinu 2000, eða úr sextán fæðingarstöðum árið 2000 í tólf árið 2010.
  Markmið þessarar rannsóknar var að skoða útkomur úr fæðingum á Heilbrigðisstofnun Suðurlands árið 2010 eftir breytingar á þjónustustigi. Áhersla var lögð á gæðavísa eins og fæðingarmáta, verkjameðferð í fæðingu, áverka á spöng, blæðingu eftir fæðingu, örvun í fæðingu, flutning í fæðingu, apgar stig nýbura eftir fæðingu og vökudeildarinnlagnir nýbura eftir fæðingu.
  Rannsóknin var afturvirk lýsandi rannsókn þar sem upplýsinga var aflað úr sjúkraskýrslum 112 kvenna sem fyrirfram ráðgerðu að fæða á Heilbrigðisstofnun Suðurlands árið 2010.
  Við söfnun gagna var notaður skráningarlisti sem notaður hefur verið í sambærilegum rannsóknum á útkomum heimafæðinga á Íslandi og í Skandinavíu. Listinn var þýddur og aðlagaður íslenskum aðstæðum fyrir rannsókn á heimafæðingum og viðbætur gerðar fyrir aðstæður í þessari rannsókn.
  Niðurstöður rannsóknarinnar voru að útkoma úr fæðingum á HSu árið 2010 var góð þegar litið er til sambærilegra fæðingarstaða hérlendis og erlendis. Mikill meirihluti kvennanna fæddi eðlilega eða 92%. Aðeins 3,6% þeirra fæddu með keisaraskurði og tíðni áhaldafæðinga var 4,5%. Flutningstíðni kvenna á hærra þjónustustig var sambærileg við flutningstíðni í öðrum sambærilegum rannsóknum. Útkoma barna í rannsókninni var einnig góð, ekkert barn fékk minna en 7 í apgar eftir 5 mín. og ekkert barn þurfti endurlífgun eftir fæðingu.
  Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að öruggt sé fyrir konu í eðlilegri meðgöngu og fæðingu að velja að fæða á Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Þær hjálpa þunguðum konum á Suðurlandi og fjölskyldum þeirra að taka upplýsta ákvörðun um val á fæðingarstað. Rannsóknin er hvatning til að samræma og vanda skráningu svo hægt sé að fylgjast með árangri og bera saman þá barneignarþjónustu sem í boði er á Íslandi. Það væri hægt að gera með stórri framvirkri samanburðarrannsókn yfir lengra tímabil þar sem fleiri stofnanir tækju þátt.
  Lykilorð: Ljósmæðrarekin þjónusta, fæðing, útkoma, öryggi, ljósmóðir.

 • Maternity care and childbirth in Iceland has gone through tremendous changes. In previous centuries births took place in the home until they moved almost entirely to hospitals during the late 20th century. Since the year 2000, birthing places in Icelandic hospitals have steadily dropped in numbers from sixteen in the year 2000 to twelve in 2010.
  The goal of this study was to examine the outcome of births at Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSu) in 2010 following mandated changes in the service level of the institution. Emphasis was placed on studying indicators of quality such as type of birth, pain management during birth, injuries to the perineum, bleeding after birth, stimulation during birth, transfer during birth, the infant’s apgar score after birth and the infants placement in neonatal intensive care unit following birth.
  The study was retrospective and data was collected from the patient files of 112 women who had intended on giving birth at Heilbrigðisstofnun Suðurlands in 2010. A checklist previously used in comparable studies on the outcome of homebirths in Iceland and Scandinavia was used to collect the data. The checklist was translated and adjusted for use in Iceland for a previous study on homebirth and later adjusted for the current study.
  The results indicated that the outcome of births at HSu was good when compared to similar birthing places here in Iceland and abroad. The majority, or 92%, of the women gave birth naturally. Only 3.6% needed a cesarean section and the rate of instrumental delivery was 4.5%. The transfer rate to an institution with a higher service level was comparable to what is found in similar studies. The infants’ outcomes were also excellent with no child receiving an apgar score below seven after five minutes and no infant needing resuscitation following birth.
  The results indicated that choosing to give birth at Heilbrigðisstofnun Suðurlands is safe for women with uncomplicated pregnancy and birth. These results help pregnant women and their families in Suðurland to make an informed decision about a birthing-place. The results of this study provide motivation for increased quality and coordination of patient information and thereby make it possible to monitor success and allow for comparison of the maternity care and childbirth service available in Iceland. This could be accomplished by doing a large prospective comparison study over a longer period of time where more institutions would participate.
  Keywords: Midwifery-led service, birth, outcome, safety, midwife

Accepted: 
 • Jun 20, 2012
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/12249


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Meistararitgerð Sigrúnar Kristjánsdóttir 2012 pdf.pdf2.18 MBOpenHeildartextiPDFView/Open