en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Reykjavík University > Samfélagssvið / School of Social Sciences > ML Lagadeild / Department of Law >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/12356

Title: 
 • Title is in Icelandic Ákvörðun bótafjárhæðar og missir takmörkunarréttar á grundvelli 70. gr. siglingalaga nr. 34/1985
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Þessi ritgerð fjallar um ákvörðun bótafjárhæðar og missi takmörkunarréttar í sjóflutningum samkvæmt íslenskum Siglingalögum nr. 34/1985. Umfjöllunin takmarkast við þau tilvik þegar um farmtjón er að ræða og ljóst er að farmflytjandi er bótaskyldur á grundvelli tjónsins. Enn fremur snýr umfjöllunin eingöngu að sérstakri takmörkun framflytjanda á bótaábyrgð. Leitast verður við að svara því hvernig beri að túlka og beita 70. gr. siglingalaga um ákvörðun bótafjárhæðar og hvernig takmörkunarréttur farmflytjanda samkvæmt sama ákvæði hefur áhrif á endurheimtanlegar bætur. Við rannsókn þessa verður litið á allar úrlausnir Hæstaréttar frá stofnun réttarins er snúa að túlkun þessa ákvæðis til að varpa ljósi á hvaða fordæmi Hæstiréttur hefur sett og hvort túlkunin samræmist afstöðu fræðimanna.
  Í umfjölluninni eru siglingalög Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar, Finnlands og Englands höfð til hliðsjónar auk dómaframkvæmdar byggðri á þeirri löggjöf. Þessar löggjafir byggjast allar á sambærilegum grunni alþjóðlegra sáttmála og er því eðlilegt að íslensk siglingalöggjöf skuli túlkuð til samræmis við þær. Einnig verður litið til ákvæða í íslenskum land- og loftflutningalögum er fjalla um bótafjárhæðir og takmörkunarrétt farmflytjanda sem og dómaframkvæmdar á því sviði þar sem telja má að nota megi túlkun þeirra ákvæða til leiðsagnar hvað varðar ákvæði siglingalaganna.
  Eftir ítarlega rannsókn er niðurstaða þessa rits sú að af dómaframkvæmd og fræðiheimildum má draga upp skýra mynd af því hvaða tjón farmflytjanda beri að bæta á grundvelli 70. gr. siglingalaga og hvernig ákvarða megi rétta takmörkunarfjárhæð. Hins vegar er ljóst af úrlausnum Hæstaréttar að túlkun hans á 6. mgr. 70. gr. siglingalaga er í algeru ósamræmi við þá merkingu sem lögð hefur verið í ákvæðið af fræðimönnum og dómaframkvæmd annarra landa. Frjálsleg beiting Hæstaréttar hefur aukið ábyrgð farmflytjanda til muna þvert á markmið laganna og verður að grípa til ráðstafana til að breyta þeirri þróun.

 • This thesis discusses how the amount of compensation determined and how a carriers right to limit his liability affects that amount under the Maritime Code nr. 34/1985. The discussion is limited to cases regarding, damage, loss or delay in cargo transport where the carriers liability has been established. Furthermore, the thesis solely discusses unit limitation on carriers liability. Thus the aim will be to shed light on how art. 70 of the Maritime Code should be interpreted. All applicable rulings of the Supreme Court will be studied in order to determine the interpretation of the Court as well as establishing whether that interpretation is in accordance with the views of scholars.
  In this thesis the Maritime Codes of Denmark, Norway, Sweden, Finland and England are under special consideration as well as case law. These legislations are based on similar international conventions and it is therefore logical that the Icelandic Maritime Code be interpreted in accordance with them. Moreover, provisions in legislation on air- and roadtransport will also be looked to including case law in that field as it may provide guidance.
  An extensive study on the subject has led to the conclusion that by studying case law and scholarly material a clear guidance can be found regarding the types of loss or damage that a carrier must compensate under art. 70 of the Maritime Code. However, it is evident from the rulings of the Supreme Court that it‘s interpretation of paragraph 6 of art. 70 has been in total contradiction to the meaning which has been imposed by scholars and foreign Courts. The application of the Supreme Court has increased the carrier's liability greatly which is inconsistent with the aim of the Code. This must be changed.

Accepted: 
 • Jun 27, 2012
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/12356


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Lokaeintak_1.pdf884.91 kBOpenComplete TextPDFView/Open