en English is Íslenska

Thesis Reykjavík University > Lagadeild > ML verkefni >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/12384

Title: 
 • Title is in Icelandic Skattlagning tekna af matsbreytingum eigna
 • Taxation of income from changes in valuation of assets
Submitted: 
 • May 2012
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Í þessari ritgerð er fjallað um skattlagningu tekna af matsbreytingum eigna. Skoðuð er hækkun á virði eigna við endurmat á varanlegum rekstrarfjármunum, gangvirðisbreyting fjárfestingareigna og fjármálagerninga, og hlutdeild í afkomu hlutdeildar- og dótturfélaga og endurmatsbreytingum þeirra.
  Í ritgerðinni er leitast við svara þeirri spurningu hvort félagi er heimilt að færa óinnleystan hagnað af matsbreytingum eigna á óráðstafað eigið fé og greiða út sem arð til hluthafa sinna, án þess að tekjurnar hafi áður sætt skattlagningu hjá félaginu. Spurningin er samkvæmt þessu þríþætt. Í fyrsta lagi hvort ársreikningalögin og alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (IFRS) heimili að hagnaður er stafar af óinnleystum breytingum til hækkunar á virði eigna í reikningsskilum sé færður á óráðstafað eigið fé, í öðru lagi hvort félagalögin viðurkenni slíkan hagnað sem hluta af arðgreiðslustofni félags og heimili að honum sé úthlutað sem arði til hluthafa án þess að undirliggjandi eignir hafi verið seldar og í þriðja lagi á hvort hagnaðurinn teljist til skattskyldra tekna hjá félaginu og hvaða reglur gilda um skattlagningu arðsins hjá viðtakendum.
  Í niðurstöðum ritgerðarinnar kemur fram að tekjur af matsbreytingum eigna falla ekki undir tekjusvið skattalaga, fyrr en við sölu eða innlausn á undirliggjandi eignum. Þó það sé viðtekin venja í félagi að skattur sé greiddur af hagnaði áður en arði er úthlutað til hluthafa, þá er það er ekki forsenda arðgreiðslu að tekjurnar hafi áður sætt skattlagningu hjá félaginu. Slík arðgreiðsla er hins vegar óheimil samkvæmt félagalögunum og skattleggst sem slík hjá viðtakanda arðsins.

 • This thesis discusses taxation of income arising from changes in valuation of assets. That is, revaluation of fixed assets, changes in fair value of investment properties and financial instruments, and profit sharing from associates and their revaluation.
  The question this thesis addresses is whether a company is authorized to transfer unrealized profit, from changes in value of assets, to retained earnings and distribute as dividends, without paying taxes on the income. The question is according to this threefold. First, whether the Icelandic Annual Accounts Act, No. 3/2006 and the International Financial Reporting Standards (IFRS) permits profit, arising from changes in value of assets, to be moved to retained earnings. Second, whether the Icelandic Company Law recognize such profit and allows it to be distributed as dividends to shareholders. And third, whether the profit creates taxable income in the company and how the dividend is taxed.
  The conclusion is that income from valuation changes of assets is not subject to income tax, until the underlying assets have been sold. Though it is normal practice that the companies pay taxes on profit before distribution of dividends, it is not a prerequisite that income has previously been subject to taxation. Dividend payments of unrealized profit, are illegal under the Companies Act, and will be taxed as such in the hands of the shareholders.

Accepted: 
 • Jun 28, 2012
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/12384


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
ML-ritgerd-0911643029.pdf516.47 kBOpenHeildartextiPDFView/Open