en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Reykjavík University > Samfélagssvið / School of Social Sciences > ML Lagadeild / Department of Law >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/12409

Title: 
 • Title is in Icelandic Áhrif verndar- og orkunýtingaráætlunar á lagaumhverfi orkunýtingar, lög nr. 48/2011
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Í þessari ritgerð er fjallað um lög um verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48/2011 og áhrif þeirra á lagaumhverfi orkunýtingar. Megin umfjöllunarefnið er tvítþætt, annars vegar er greint frá því hvernig ákvarðanataka breyttist með setningu laganna varðandi nýtingu á jarðhita og orku fallvatna. Hins vegar er leitast við að álykta hvers eðlis eignarskerðingin er sem lög um verndar- og orkunýtingaráætlun hafa í för með sér fyrir eigendur orkunýtingarréttar, þ.e. er aðeins um almenna bótalausa skerðingu á eignarréttindum að ræða eða getur skerðingin í einhverju tilfellum fallið undir 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar sem kveður á um vernd eignarréttarins.
  Sérstaklega er litið til verkefnisstjórnar og hvaða vægi hún hefur við ákvörðunatöku um flokkun virkjanakosta samkvæmt lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun. Komist er að þeirri niðurstöðu að verkefnisstjórnin starfi sem stjórnsýslunefnd sem hefur ekki vald til að taka stjórnvaldsákvarðanir og því sé hún aðeins ráðgefandi nefnd. Þó er dregin sú ályktun að tillögur verkefnisstjórnarinnar gætu sett ráðherra skorður við gerð þingályktunartillögu um verndar- og orkunýtingaráætlun. Sú niðurstaða er studd af áliti umboðsmanns Alþingis 30. desember 2008 í málum nr. 5220/2008 og 5230/2008.
  Jafnframt eru orkunýtingar-, verndar- og biðflokkur sérstaklega skoðaðir. Greint er frá þeim lagareglum sem gilda um flokkana og leitast er við að álykta hvaða áhrif hver flokkur hefur á eigendur orkunýtingarréttar. Einnig er greint frá helstu reglum sem gilda um leyfisveitingu vegna orkurannsókna og orkuvinnslu á jarðhita og fallvötnum. Komist er að þeirri niðurstöðu að sú flokkun sem verndar- og orkunýtingaráætlun hefur í för með sér felur í flestum tilfellum ekki í sér meiri skerðingu á eignarráðum heldur en var fyrir setningu laganna. Dregin er sú ályktun að verndarflokkur sé líklegastur til að leiða til bótaskyldu en aðeins í þeim tilfellum þar sem eigandi orkunýtingarréttar getur sýnt fram á fjárhagslegt tjón.

 • The impact of the Conservation and Energy Utilization Plan on energy utilization rights – Abstract
  This thesis addresses the impact that Act No 48/2011 on the Conservation and Energy Utilization Plan has on energy laws. The main discussion is twofold; Firstly, it discusses how the implementation of the Act has altered decision making regarding utilization of geothermal and hydro power energy. Secondly, the resulting restrictions on property rights are discussed and attempts are made to reach a conclusion on whether the restrictions are broad in nature and therefore non-compensative or if in some instances they might fall under property rights article 72 of the Constitution.
  Particular attention is paid to the steering committee and the weight it bears when it comes to ranking different geothermal and hydro power projects under Act No 48/2011. It is concluded that the steering committee is an administrative committee that does not have the authority to make administrative decisions and is therefore advisory in nature. However, as supported by the conclusions of the Althing Ombudsman in cases No 5220/2008 and 5230/2008, the committee’s ranking could arguably restrict the minister’s proposal for parliamentary resolution regarding the Conservation and Energy Utilization Plan.
  Furthermore, the energy utilization, conservation and wait categories are examined in detail. Legislation governing the categories is discussed and conclusions are drawn on the impacts each category has on property rights. Moreover, legislation governing the authorization for prospection, exploration and production of geothermal and hydro power energy is discussed. It is concluded that the entailed ranking in the Conservation and Energy Utilization Plan is broad in nature and is not more restrictive on property rights than the previous legislation was. However, the conservation category is believed to be most likely to make the state liable but only when property owners can prove a financial loss.

Accepted: 
 • Jun 28, 2012
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/12409


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Áhrif verndar og orkunýtingaráætlunar ML.pdf1.06 MBOpenComplete TextPDFView/Open