en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Menntavísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Menntavísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/14127

Title: 
 • Title is in Icelandic Glöggt er barns auga : raddir barna sem eiga í félagslegum vanda
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Viðfangsefni þessa verkefnis er að greina frá rannsókn með börnum sem eiga samkvæmt foreldrum þeirra í félagslegum vanda í skólanum. Í ljósi félagslegra mótunarkenninga er horft frá sjónarhorni barna og hvernig þau skynja og túlka félagslega reynslu sína. Þátttakendur eru fimm, fjórir drengir á aldrinum 8, 10 og 13 ára og ein stúlka 9 ára. Foreldrar þátttakenda leituðu til Sjónarhóls, ráðgjafarmiðstöðvar fyrir foreldra barna með sérþarfir, með áhyggjur af félagslegri velferð barna sinna í skólanum og komst rannsakandi þannig í kynni við börnin.
  Rannsókninni er ætlað að svara eftirfarandi spurningu: Hver er upplifun og reynsla barna sem foreldrar telja að eigi í félagslegum vanda í skólagöngu sinni? Þegar talað er um félagslegan vanda er átt við erfiðleika barns í félags- og samskiptahæfni í jafningjahópi sem og við fullorðna í skólanum. Til að skýra meginspurningu rannsóknarinnar nánar voru settar fram eftirfarandi undirspurningar: Hver eru viðhorf barnanna til náms og skóla? Hvernig lýsa börnin reynslu sinni og áhrifum þeirrar reynslu á sjálfsmynd sína?
  Gagnaöflun fór fram með eigindlegri aðferðarfræði, þar sem tekið var hálfopið viðtal við hvert barn. Leitast var við að fá sem gleggsta mynd af reynslu barnanna með það að leiðarljósi að öðlast dýpri innsýn og skilning á því hvernig þau túlka umræddan hluta af lífi sínu. Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á upplifun og reynslu barnanna af skólagöngu sinni, sem var lituð af neikvæðni, og verulegri neikvæðni hjá sumum þeirra, í garð skólasamfélagsins. Greina mátti mikla reiði hjá sumum barnanna vegna samskiptavanda þeirra við önnur börn og kennara ásamt slakri félagslegslegri stöðu í jafningjahópnum sem leiddi þau jafnvel til neikvæðrar hegðunar sem kom þeim gjarnan í dýpri samskiptavanda ásamt aukinni vanlíðan og neikvæðari sjálfsmyndar. Í viðtölunum kom bersýnilega í ljós neikvæð upplifun og/eða athæfi barnanna í frímínútum þar sem frásagnir þeirra einkenndust helst af einmanaleika, stríðni og/eða slagsmálum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig fram á að flestum börnunum takist illa eða alls ekki að mynda félagsleg tengsl, leysa úr ágreiningi, setja sig í spor annarra eða að stjórna eigin hegðun í aðstæðum eins og frímínútum, sem eru þeim öllum erfiðar á einhvern hátt félagslega.

 • Keen is the eye of a child
  The objective of this project is to report on a research with children which according to their parents are having social problems at school. In view of social constructionism theories, it sheds a light on how children perceive and interpret their social experiences in school communities. Participants are five, four boys aged 8, 10 and 13 years old and one 9 year old girl. Parents of participants came to Sjónarhóll, counseling center for parents of children with special needs, with concerns about the social welfare of their children at school and that is how the researcher of this study came in contact with the children.
  The research is meant to answer the following question: What do children, who according to their parents are having social problems at school, feel and experience in their school communities? References to social problems in this research means the child's difficulties in social and communication skills in a peer group and with adults in the school. To clarify the main question of the research, details were presented under the following questions: What are the attitudes of these children to learning and schools? How do they describe their experiences and the impact of the experience on their identity?
  Data was obtained through a qualitative approach where semi-structured interviews with each child were conducted. Efforts were made to get the clearest possible picture of the childrens experiences with the aim of gaining a deeper insight and understanding of how they interpret this part of their life. Results of the research shed light on the children‘s feelings and experiences of their schooling, which was affected by negativity, and significantly negative for some of them, towards the school. A great deal of anger was identified among some of the children because of communication problems with other children and teachers along with poor social status within the peer group which led them to negative behaviors that brought them often in worse communication trouble along with increased distress and more negative self-image. The interviews clearly revealed negative feeling and/or activity of the children during recess as their stories were mainly characterized by loneliness, being teased, and / or fights. Results of the research also show that most of the children succeed poorly or not at all in forming social relationships, resolving disputes, putting themselves in the shoes of others or managing to control their own behavior in situations like recess, which is for all of them tough socially in some way.

Accepted: 
 • Mar 8, 2013
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/14127


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Glöggt er barns auga. Raddir barna sem eiga í félagslegum vanda. Inga Birna Sigfúsdóttir 2013..pdf828.34 kBLocked Until...2037/02/01HeildartextiPDF