en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Heilbrigðisvísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Heilbrigðisvísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/17159

Title: 
 • Autumn vitamin D intake and status in 7-year-old school children. Vitamin D status vs. week in autumn, intake of vitamin D containing foods, and cardiorespiratory fitness, and comparison of the diet of 7-year-olds in 2006 and the diet of 6-year-olds in 2011
 • Title is in Icelandic D-vítamínbúskapur og D-vítamínneysla meðal 7 ára íslenskra skólabarna á haustmánuðum. Tengsl D-vítamínbúskapar við vikunúmer að hausti, inntöku á matvælum sem innihalda D-vítamín og þol. Samanburður á mataræði 7 ára barna 2006 og 6 ára barna 2011
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Markmið:
  Markmiðið var að rannsaka D-vítamínneyslu í fæði og D-vítamínbúskap 7 ára íslenskra skólabarna á haustmánuðum, september til nóvember 2006. Tengsl við líkamsþyngdarstuðul og þrek voru einnig könnuð. Mataræði 7 ára barna 2006 var einnig borið saman við mataræði 6 ára barna frá 2011 til að slá mati á hugsanlegan D-vitamínbúskap barna í dag.
  Aðferðir:
  Þriggja daga fæðuskráningum var safnað með jöfnu millibili frá september til nóvember (vika 36-46). Blóðsýni voru tekin eftir næturföstu og þrek var mælt með þrekhjóli. Fæðu- og næringarefnainntaka var reiknuð út og blóðgildi (s)-25(OH)D og kalkkirtilshormóns (PTH) greind. Ófullnægjandi D-vítamínbúskapur barna er skilgreindur sem <50 nmol/L, og D-vítamínskortur við <25 nmol/L. Gögn um 6 ára börn voru meðaltöl úr þriggja daga skráningum, fengin úr töflum úr vísindagrein um mataræði 6 ára barna frá 2012.
  Staðsetning:
  Rannsókn í grunnskólum í Reykjavík, um 6% allra barna í öðrum bekk á Íslandi 2006. Sex ára börn eru handahófsúrtak frá Hagstofunni tekið á fyrsta aldursári þeirra, frá öllu landinu.
  Þátttakendur:
  7 ára börn (n=265), 65% gáfu gildar upplýsingar um inntöku (n=165), 60% gáfu blóðsýni (n=158) og 45% gáfu bæði gildar upplýsingar um inntöku og blóðsýni (n=120). Einnig 6 ára börn (n=162) sem gáfu gildar upplýsingar í Landskönnun á mataræði 6 ára barna 2011-2012.
  Niðurstöður:
  Um 22.4% barnanna náði ráðlagri neyslu af D-vítamíni (10 μg/d), og 65.2% höfðu ófullnægjandi s-25(OH)D stöðu (<50 nmol/L). Miðgildi s-25(OH)D var hærra fyrir börn sem tóku D-vítamínfæðubót, 49.2 nmol/L samanborið við 43.2 nmol/L (P<0.001). Miðgildi s-25(OH)D lækkaði frá viku 36 (september) (59.9 nmol/L) til 46 (nóvember) (36.7 nmol/L) (P<0.001). Aðhvarfsgreiningarmódel sýndi að 19.3% í breytileika á s-25(OH)D mátti rekja til vikunúmers að hausti (P<0.001), 5.5% til D-vítamíninntöku (P=0.003) og 4.7% til þreks (P=0.004). Strákar neyttu meira D-vítamíns (P<0.01), lýsis (P=0.03) og fisks (P=0.04), og höfðu meira þrek (P<0.01) en stelpur. Meðal D-vítamínneysla var svipuð 2006; 6.7 μg/d (SD 6.1), og 2011; 7.5 μg/d (SD 6.4) (P=0.29) og tíðni lýsisneyslu (≥5 ml/d) var 12% árið 2006 en 27% meðal barnanna 2011.
  Ályktanir:
  Minnihluti barnanna fylgdu ráðleggingum um D-vítamíninntöku og 65% höfðu ófullnægjandi blóðgildi D-vítamíns að hausti. Vikunúmer að hausti hafði sterkari tengsl við D-vítamínbúskap heldur en mataræði eða þrek, sem tengdist D-vítamínbúskap í svipuðum mæli. Mataræði ungra barna hefur ekki breyst mikið þegar kemur að D-vítamínuppsprettum frá 2006 til 2011, en lýsisinntaka virðist algengari. Þessar niðurstöður sýna fram á mikilvægi sólarljóss sem uppsprettu D-vítamíns til að koma í veg fyrir ófullnægjandi D-vítamínbúskap í ungum skólabörnum að hausti á norðlægum slóðum. Aukið átak þarf til að auka fylgni við D-vítamínráðleggingarnar og auka útiveru yfir sumartímann.

 • Objective:
  The aim was to investigate autumn vitamin D intake and status in 7-year-old Icelandic schoolchildren during autumn (September-November) 2006. Associations to BMI and cardiorespiratory fitness (CRF) were also investigated. The diet of 7-year-old children in 2006 was compared with the diet of 6-year-old children in 2011 to estimate possible vitamin D status of children at present day.
  Design:
  Three-day-food records were collected evenly from September-November (week 36-46). Fasting blood samples were collected after overnight fast and CRF was measured with an ergometer bike. Food and nutrient intake were calculated and serum (s)-25(OH)D and parathyroid hormone (PTH) analysed. Sub-optimal vitamin D status was defined as <50 nmol/L, and deficient status <25 nmol/L. Data on 6-year-olds were mean values from three day food records that were obtained from tables in an article on the diet of 6-year-old children from 2011.
  Setting:
  School based study in Reykjavík, representing 6% of all children in the second grade in Iceland 2006 (7-years-old). Data on 6-year-old children was a random sample taken in infancy from Statistics Iceland, from all over the country.
  Subjects:
  7-year-olds (n=265), 65% gave valid intake information (n=165), 60% gave blood samples (n=158) and 45% gave both valid intake information and blood samples (n=120). Also 6-year-old children (n=162) who gave valid information on dietary intake in the National Dietary Survey in Iceland 2011-2012.
  Results:
  Recommended vitamin D intake (10 μg/d) was reached by 22.4% of the children and 65.2% had sub-optimal s-25(OH)D status. Median s-25(OH)D were higher for children taking vitamin D supplements, 49.2 nmol/L vs. 43.2 nmol/L, respectively (P<0.001). Median s-25(OH)D decreased from week 36 (september) (59.9 nmol/L) to 46 (november) (36.7 nmol/L) (P<0.001). Regression model showed that week of autumn accounted for 19.3% of the variance in s-25(OH)D (P<0.001), vitamin D intake 5.5% (P=0.003) and CRF 4.7% (P=0.004). Boys had higher intake of vitamin D (P<0.01), fish liver oil (P=0.03) and fish (P=0.04) than girls, and also had higher CFR (P<0.01). Mean vitamin D intake was similar 2006; 6.7 μg/d (SD 6.1), and 2011; 7.5 μg/d (SD 6.4) (P=0.29), and fish liver oil intake (≥5 ml/d) was 12% in 2006 and 27% in 2011.
  Conclusions:
  Minority of the children had vitamin D intake according to the recommendations and 65% had sub-optimal serum vitamin D during the autumn. Week of autumn was more strongly associated with vitamin D status than diet or CRF, which associated with vitamin D status to a similar extent. The diet of young children has not changed much regarding vitamin D sources between 2006 and 2011, but fish liver oil seems to have increased slightly. These results demonstrate the importance of sunlight exposure during summer to prevent sub-optimal vitamin D status in young schoolchildren during autumn in northern countries. Increased effort is needed for enabling adherence to the vitamin D recommendations and promoting outdoor activities.

Accepted: 
 • Jan 17, 2014
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/17159


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
MS_Ritgerd_Adda.pdf767.79 kBOpenHeildartextiPDFView/Open