en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Reykjavík University > Tæknisvið / School of Technology > MEd/MPM/MSc Verkfræðideild (áður Tækni- og verkfræðideild) og íþróttafræðideild -2019 / Department of Engineering (was Dep. of Science and Engineering) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/17333

Title: 
 • Title is in Icelandic Áhættugreining á framtíðar fjárstreymi Norðurþings
 • Risk analysis of Norðurþing future cash flows
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Verkefnið er unnið í samstarfi við sveitarfélagið Norðurþing. Útbúið er arðsemislíkan sem auðvelda á ákvarðanatöku og mat á áhættu við fyrirhugaðar framkvæmdir vegna iðnaðarsvæðis á Bakka. Um þrjú líkön er að ræða fyrir hvern þeirra þriggja hluta samstæðu Norðurþings sem tengjast þessum framkvæmdum. Þær einingar eru Hafnarsjóður Norðurþings, Orkuveita Húsavíkur og Aðalsjóður. Líkanasmíð sem þessi er eftir því sem best er vitað nýmæli hjá íslenskum sveitarfélögum og gæti komið öðrum sveitarfélögum og fyrirtækjum að notum við ákvarðanatöku bæði hérlendis og erlendis.
  Settar eru fram nokkrar sviðsmyndir sem gætu komið upp ef til uppbyggingar kemur á iðnaðarsvæðinu. Beitt er arðsemismati og áhættumati á sviðsmyndirnar. Ef horft væri eingöngu á niðurstöður arðsemismats kemur fram eitt stakt gildi á úttaksbreytunni og gefur það of takmarkandi mynd af framtíðinni. Áhættumat gefur líkindadreifingu úttaksbreytunnar sem hentar til að sjá líkur á neikvæðri niðurstöðu .
  Niðurstöður sviðsmyndagreiningar eru þær að mest áhætta er hjá Hafnarsjóði. Hægt er að fjármagna framkvæmdir Orkuveitu Húsavíkur með eigin fé og tekjuaukning Aðalsjóðs gæti fjármagnað framkvæmdir af hans hálfu á innan við ári. En Hafnarsjóður þarf fé annars staðar frá. Fjöldi fyrirtækjanna sem mögulega munu hefja starfsemi á Bakka skiptir öllu máli. Nauðsynlegar framkvæmdir í innviðum eru ámóta kostnaðarsamar fyrir sveitarfélagið óháð fjölda fyrirtækjanna. Á framkvæmdatíma og fyrstu árum rekstrar iðnaðarstarfsemi á Bakka þarf Hafnarsjóður að fara gætilega og takmarka rekstarkostnað eins og kostur er. Líkur á jákvæðri afkomu ef aðeins um fyrri áfanga PCC er að ræða eru takmarkaðar og ekki má gera ráð fyrir að Hafnarsjóður geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart Aðalsjóði og Ríkissjóði. Fjárhagslegt jafnvægi Hafnarsjóðs er í augsýn ef fleiri fyrirtæki hefja starfsemi á Bakka.
  Lykilorð: Arðsemismat, áhættugreining, áætlunargerð sveitarfélaga

 • This project is done in cooperation with Norðurþing Municipality. A profitability model is created that is intended to ease decision-making and risk assessment regarding planned developments of an industrial sector at Bakki. There are three models, one for each unit of the Norðurþing group that are involved in these developments. These units are Hafnarsjóður Norðurþings, Orkuveita Húsavíkur and Aðalsjóður. Creating a model like this is so far as is known a novelty with Icelandic municipalities and could be a use to other municipalities and companies in decision-making both in Iceland and abroad.
  Several scenarios are crafted. A profitability assessment and a risk assessment are applied to the scenarios. If the profitability assessment is examined then there is only a single value in the outcome which gives a limited view of the future. A risk assessment gives the probability distribution of the outcome which suits to get the probability of getting a negative outcome.
  The result of the scenario analysis is that the greatest risk lies with Hafnarsjóður. The developments with Orkuveita Húsavíkur can be financed with equity and Aðalsjóður's increased income could finance its developments within a year. Hafnarsjóður will need external funds. The number of companies that will start operations on Bakki is paramount. The necessary developments cost the same to the municipality regardless of the number of companies. Hafnarsjóður has to be careful and limit its expenses during the development period and the first years of operations at Bakki. If looking only at the first stage of PCC the possibility of positive earnings is low and Hafnarsjóður cannot be expected to uphold its commitments to Aðalsjóður and Ríkissjóður. Hafnarsjóður’s financial balance is within sight if more companies begin operations at Bakki.
  Keywords: Profitability Assessment, Risk Analysis, Municipal Financial Planning.

Accepted: 
 • Feb 10, 2014
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/17333


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Áhættugreining á framtíðar fjárstreymi Norðurþings.pdf2.22 MBOpenComplete TextPDFView/Open