en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Akureyri > Heilbrigðisvísindasvið > Meistaraprófsritgerðir >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/18603

Title: 
 • Title is in Icelandic Lífslokameðferð : viðhorf hjúkrunarfræðinga til umönnunar deyjandi einstaklinga og notkunar meðferðarferlisins LCP. Forprófun á spurningalista.
 • Nurses´ attitudes towards care of dying individuals and the use of the Liverpool Care Pathway. A pilot study.
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Bakgrunnur rannsóknar: Áhersla hefur verið lögð á að deyjandi sjúklingar og fjölskyldur þeirra njóti hágæðaumönnunar. Meðferðarferli fyrir deyjandi (Liverpool Care Pathway, LCP) á að auðvelda heilbrigðisstarfsfólki að veita slíka umönnun.
  Tilgangur rannsóknar: Tilgangur rannsóknarinnar var annars vegar að forprófa réttmæti og áreiðanleika íslensku útgáfu mælitækisins End-of-life care survey. Hins vegar var tilgangurinn að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga til umönnunar deyjandi sjúklinga og notkunar meðferðarferlisins LCP í mismunandi umhverfi.
  Aðferð: Megindleg lýsandi þversniðsrannsókn þar sem notast var við tilgangsúrtak. Spurningalisti var sendur til 476 hjúkrunarfræðinga á mismunandi stofunum um land allt. Tölfræðiforritið SPSS var notað við gagnaúrvinnslu. Framkvæmd var þáttagreining og lýsandi tölfræði beitt til að lýsa eiginleikum tölulegra gagna.
  Niðurstöður: Svarhlutfall var 40,8% (n=194). Hjúkrunarfræðingar voru almennt öruggir í störfum sínum sem tengdust lífslokameðferð. Ánægja þeirra með notkun LCP reyndist ekki vera afgerandi. Þáttagreining leiddi í ljós fimm þætti: Kostir LCP, öryggi í umönnun, samskipti, uppfylling þarfa og hópvinna. Áreiðanleiki þátta (Cronbach´s Alpha) var á bilinu 0,688 – 0,940. Þáttahleðslur voru á bilinu 0,503-0,864. Marktæk fylgni var á milli hærri aldurs og öryggis í umönnun (r=-0,187), starfsaldurs og öryggis í umönnun (r=-0,271) og á milli lengri starfsaldurs og meira öryggis í samskiptum (r=-0,208). Marktækur munur var á þeim sem notuðu LCP og þeirra sem notuðu það ekki í öryggi í umönnun (p=0,012) og hópvinnu (p<0,001), þeir sem notuðu LCP voru öruggari í umönnun og höfðu frekar stuðning af hópi.
  Ályktanir: Mælitæki rannsóknarinnar hentar vel til rannsókna sem beina sjónum að lífslokameðferð. Ætla má að hjúkrunarfræðingar séu almennt öruggir þegar kemur að lífslokameðferð og finnst stuðningur af þverfaglegri samvinnu. Þörf er á frekari rannsóknum á gagnsemi LCP í lífslokameðferð.
  Lykilorð: Lífslokameðferð, meðferðarferli (LCP), öryggi hjúkrunarfræðinga

 • Background of the study: A lot of emphasis has been on the care of dying patients and that the care they and their family receive is high quality care. The Liverpool Care Pathway (LCP) should make it easier for nurses to provide such care.
  Purpose of the study: The main purpose of this research was to conduct a pilot study to test the validity and reliability of the Icelandic version of the questionnaire End-of-life care survey. Furthermore the aim was to investigate the nurses´ attitudes towards the care of dying patients and the use of LCP in different environments.
  Method: A quantitative cross-sectional survey with descriptive comparative design and a purposive sample was used. A questionnaire was sent to 476 nurses in different institutions across the country. Data analysis was conducted with the use of the computer statistical software package SPSS. Exploratory factor analysis and descriptive statistics were used to describe the characteristics of the data.
  Results: Of the whole sample, 40,8% (n=194) responded. The nurses generally felt secure with jobs that associated with dying patients, although their satisfaction with the LCP was not decisive. Exploritory factor analysis brought to the conclusion five factors: the benefits of LCP, feeling of security when caring, communication, fulfilling needs and teamwork. Reliability of these factors (Cronbach’s Alpha) was between 0.688 - 0.940. Factor loading were between 0,503 - 0,864. Significant correlation was found between higher age and security in care (r=-0,187), work experience and security in care (r=-0,271) and between more work experience and more security in communications (r=-0,208). Significant differences were found in security in care and teamwork, those who used LCP were more secure in care than those who did not (p=0,012) and benefitted more from teamwork (p<0,001).
  Conclusions: The instrument used in this study proved to be suitable for studies in end of life care. The presumption can be made that nurses generally feel secure when it comes to end of life care and benefit from teamwork. The usefullness of the LCP in end of life care needs further investigations.
  Keywords: End of life care, Liverpool Care Pathway, nurses´ confidence.

Description: 
 • Description is in Icelandic Læst til 1.6.2015
Accepted: 
 • Jun 2, 2014
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/18603


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Lífslokameðferð - Þórunn Pálsdóttir.pdf1.76 MBOpenHeildartextiPDFView/Open
Lífslokameðferð - efnisyfirlit og heimildaskrá - Þórunn Pálsdóttir.pdf362.88 kBOpenHeimildaskráPDFView/Open