en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Reykjavík University > Samfélagssvið / School of Social Sciences > ML Lagadeild / Department of Law >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/20574

Title: 
 • Title is in Icelandic Sönnun og sönnunargögn í fíkniefnamálum : núverandi rannsóknarúrræði lögreglu og beiting þeirra
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Tilgangur ritgerðarinnar er að rannsaka sönnun og sönnunargögn í fíkniefnamálum með hliðsjón af núverandi rannsóknarúrræðum lögreglu og beitingu þeirra.
  Ritgerðin hefst á inngangskafla, þar sem rannsóknarefnið er kynnt. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað almennt um gildandi réttarfarsreglur er varða sönnun í fíkniefnamálum. Í þriðja kafla er farið yfir helstu réttarheimildir er varða fíkniefnabrot í íslenskum rétti sem og alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að og varða ávana- og fíkniefnabrot. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir meginreglum er gilda um sönnun, þ.e. sönnunarfærslu, sönnunarbyrði og sönnunarmat með hliðsjón af réttarframkvæmd. Í fimmta kafla er sönnun í fíkniefnamálum sögð skil og farið yfir sönnunarkröfur, lögfulla sönnun auk þess sem farið er yfir sönnunargildi ólögmætra sönnunargagna. Í sjötta kafla er fjallað um þau rannsóknarúrræði sem löggjafinn hefur eftirlátið stjórnvöldum í baráttunni við fíkniefnabrot, í sjöunda kafla er skýrt frá sambærilegum rannsóknarúrræðum í Noregi og Danmörku og í áttunda kafla eru dómar sem fallið hafa í Hæstarétti á árunum 2000-2014 og varða stórfelld fíkniefnalagabrot skoðaðir sérstaklega með tölfræðilegri úttekt. Í níunda kafla má lesa viðtöl sem tekin voru við helstu fagaðila, þ.e. dómara, saksóknara, verjanda og lögreglu. Að lokum eru helstu niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í lokakaflanum.
  Við rannsóknina var stuðst við sett lög, greinargerðir með lögum, dómaframkvæmd, fræðiskrif og viðtöl við sérfræðinga á sviðinu. Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að núverandi rannsóknarúrræði séu fullnægjandi að mestu leyti. Höfundur telur þó að huga mætti að breytingu á sakamálalögum að tvennu leyti. Annars vegar varðandi heimild lögreglu til að nota tilteknar rannsóknaraðgerðir, t.d. símhlustun, án tafar sem yrði þó að bera undir dóm innan sólarhrings. Hins vegar að skoða þurfi ítarlega hvort ekki væri rétt að lengja tímaramma gæsluvarðhalds.

 • The objective of this thesis is to evaluate proof and evidence in narcotics cases referencing present investigative resources and their application.
  The thesis starts with a preamble where the research is introduced. The second chapter of the thesis deals with the applicable procedural rules relating to evidence in drug cases and the third chapter discusses the main sources of law relating to drug offenses in domestic law and international agreements, which Iceland takes part in, relating to drugs. The fourth chapter presents the principles governing the proof, adduced evidence, the burden of proof and assessment of evidence with regard to the judicial process. The fifth chapter deals with proof in narcotics cases, along with proof requirements, legal proof as well as the probative value of fraudulent evidence. The sixth chapter discusses the investigative resources allocated by the legislature to the government to combat drug abuse. The seventh chapter deals with similar investigative resources in Norway and Denmark. In the eighth chapter Supreme Court rulings in the years 2000-2014, in large scale drug cases, are explained by statistical evaluation. The ninth chapter presents interviews with key professionals, i.e. judges, prosecutors, defense counsel and the police and finally there is a short conclusion defining the main findings of the thesis.
  The research was supported primarily by legislation, case law, the writing of scholars and interviews with key stakeholders. The conclusion of the thesis is that the present investigative resources are for the most part adequate. Author considers it appropriate to contemplate changing the procedure code in two respects. On one hand for the police to use certain investigation measures, e.g. phone tapping immediately, but it would have to be submitted to the court within one day. On the other hand to view in detail whether or not it would be appropriate to extend the time frame for the period of detention.

Accepted: 
 • Feb 11, 2015
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/20574


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Eiríkur Benedikt Ragnarsson-X.pdf892.25 kBLocked Until...2064/12/04Complete TextPDF