en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Reykjavík University > Samfélagssvið / School of Social Sciences > ML Lagadeild / Department of Law >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/22289

Title: 
 • Title is in Icelandic Tómlæti í kröfurétti
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Tómlæti
  Í þessari ritgerð til meistaraprófs í lögfræði verður gerð grein fyrir ólögfestu meginreglunni um tómlæti í kröfurétti. Tómlæti er ein af þeim reglum sem mæla fyrir um áhrif aðgerðarleysis á kröfuréttindi, en aðrar slíkar reglur eru til dæmis um fyrningu, vanlýsingu og tímamörk í lögum.
  Í byrjun ritgerðar er efni afmarkað og fjallað almennt um kröfuréttindi, lögvernd þeirra, lok og efndir. Því næst er fjallað almennt um markmið og tilgang með reglum um áhrif aðgerðarleysis og stuttlega lýst helstu reglum á því sviði. Að því loknu er tómlæti sérstaklega aðgreint frá öðrum reglum um réttaráhrif aðgerðarleysis. Í 3. kafla er fjallað um réttaráhrif tómlætis og gerð grein fyrir því hvaða réttindi geta fallið niður vegna tómlætis. Farið er yfir það hvernig kröfuhafi hindar það að krafa hans falli niður vegna tómlætis en meðal þess sem getur skipt máli er að krafa komi fram tímanlega, sé skýr og greinargóð, að réttur aðili setji kröfuna fram og henni sé fylgt eftir með forsvaranlegum hætti. Í 4. kafla hefst umfjöllun um það til hvaða atriða er litið til við mat á því hvort krafa sé fallin niður vegna tómlætis. Þau atriði sem helst reynir á eru tímalengd, góð trú aðila, háttsemi og réttmætar væntingar aðila, eðli kröfusambands og staða aðila, og hagsmunir aðila.
  Í niðurstöðu er leitast við að setja fram ákveðinn tímaviðmið við mat á tómlæti með þeim fyrirvara að fara þarf fram atviksbundið mat hverju sinni. Þá er í niðurstöðukafla sett fram sú skoðun höfundar að dómstólar taki oft ekki nægilega rökstudda afstöðu til málsástæðna um tómlæti í dómsúrlausnum sínum sem veldur óvissu um þau sjónarmið sem úrslitum hafa ráðið. Er slíkt bagalegt fyrir réttarframkvæmd.

 • Passivity
  The subject of this master‘s thesis is to discuss and describe the main rules of the principle of passivity in law relating to obligations. Passivity is one of the rules of obligation law that discusses the legal effects of inaction by a claimant, the other rules being statutory limitaton, failure to send a notification following a notice to creditors to submit their claims and deadlines in acts of law.
  The thesis starts by defining the topic and generally discusses the subject of obligation rights, their legal protection, conclusion and fullfillment. Subsequently, there is a general discussion about the purpose of inactivity rules and each one of them is briefly explained. After that the principle of passivity is distinguished from other rules of inactivity. Chapter 3 discusses the legal effects of passivity and describes which legal rights can be lost because of passivity. Then there is a discussion on how a creditor can prevent that his claim will be lost because of passivity, e.g. by making his claim in a timely manner, that the demand is clear and comprehensive, that the right person sets out the claim and that the claim is followed up in an adequate manner. In chapter 4 the discussion focuses on the factors that have to be evaluated in order to conclude whether a claim can be declared not enforceable because of passivity. The main factors evaluated in addition to time passed, is whether the parties are in good faith, the parties conduct and reasonable expectations, the nature of the claim in question and status of parties and their interests.
  The conclusion of the thesis endevours to set out a rule of thumb on passivity based on a specific time criteria and possible effects of other factors, but also with the proviso that each incident has to be specifically evaluated. The conclusion chapter also puts forward the author‘s opinion that the courts often do not reason sufficiently their decisions when they apply or reject the principle of passivity, which makes jurisprudence less clear.

Accepted: 
 • Jun 29, 2015
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/22289


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
ML - Tómlæti í kröfurétti. PAH.pdf831.03 kBLocked Until...2056/05/23Complete TextPDF