en English is Íslenska

Thesis (Bachelor's)

University of Iceland > Heilbrigðisvísindasvið > B.S. verkefni - Heilbrigðisvísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/24678

Title: 
 • Title is in Icelandic Starfstengdir sjúkdómar tannsmiða. Um heilsu tannsmiða og aðbúnað á vinnustöðum
 • Occupational diseases among dental technicians. Dental technician‘s health and working environment
Degree: 
 • Bachelor's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Tilgangur: Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort tannsmiðir á Íslandi hafi í starfi sínu fundið fyrir óþægindum sem þeir tengja beint við vinnu sína sem tannsmiðir, hvort viðeigandi forvarnir sem geta spornað gegn þessum óþægindum séu til staðar á vinnustað þeirra og hvort þeir telji vinnuaðstöðu sína nægilega útbúna til að stuðla að þeim forvörnum.
  Aðferðir: Við gagnaöflun var beitt megindlegri aðferðafræði og spurningalisti sem samanstóð af 17 spurningum var sendur rafrænt á þátttakendur. Forritin Microsoft Excel og SPSS voru notuð við gagnaúrvinnslu og beitt var lýsandi tölfræði til að skýra frá niðurstöðum rannsóknarinnar.
  Niðurstöður: Svarhlutfall í spurningakönnun var 52,9% (n=46), þar af 26% karlar (n=12) og 74% konur (n=34). Meðalaldur allra þátttakenda var 46,6 ár, en flestir þáttakendur voru á aldrinum 35-44 ára. Algengast var að starfsaldur þátttakenda væri 0-10 ár (32,6%, n=15). Flestir þátttakendur störfuðu við krónu- og brúargerð (68%, n=29) eða heilgómagerð (60,9%, n=28) og starfaði meirihluti þátttakenda á verkstæði ásamt fleiri tannsmiðum (60%, n=27). Allflesta öryggisþætti mátti finna á verkstæðum þátttakanda, eða í a.m.k 80% tilfella eða oftar og þótti flestum þátttakendum vel staðið að viðhaldi verkfæra og búnaði, með tilliti til öryggis. Þau líkamlegu einkenni sem þátttakendur höfðu fundið hvað mest fyrir voru einkenni frá stoðkerfi og almenn einkenni.
  Ályktun: Fyrst og fremst er mikilvægt að tannsmiðir beri ábyrgð á eigin heilsufari og fari reglulega í heilsufarsskoðun þar sem sérstök áhersla skal vera lögð á að kanna lungnastarfssemi, húðsjúkdóma, háls-, nef- eða eyrnasjúkdóma og heyrn. Þessir þættir eru fyrirbyggjandi og geta dregið úr eða komið í veg fyrir þróun atvinnusjúkdóma og stuðlað að betri andlegri-, félagslegri- og líkamlegri líðan. Líkamleg vanlíðan starfsfólks vegna áhættuþátta í umhverfi getur leitt til starfstengdra sjúkdóma, því ætti vinnuveitandi, í þeim tilfellum sem við á, að sjá hag sinn í að leggja áherslu á forvarnir, hvetja starfsfólk til notkunar persónuhlífa og stuðla að heilsueflandi aðgerðum.
  Lykilorð: Atvinnusjúkdómar, forvarnir, tannsmiðir, heilsuefling

 • Purpose: The objective of this research was to examine if dental technicians in Iceland have experienced any discomfort that can be associated directly to their work as dental technicians, if appropriate preventive measures can be found in their workplace and if they consider their working facilities well enough equipped to accommodate for these preventive measures.
  Methods: Quantitative methodology was used when collecting data for this research and a questionnaire with 17 questions was sent via e-mail to the participants. Microsoft Excel and SPSS programs were used to process the data and descriptive statistics were used to explain the conclusions of the research.
  Results: The response rate of the questionnaire was 52,9% (n=46), 26% were males (n=12) and 74% were females (n=34). The average age of all participants was 46,6 years, but most of them were between 35 and 44 years old. The most frequent employment age was between 0 and 10 years (32,6%, n=15). Most participants were involved in making crowns and bridges (68%, n=29) or dentures (60,9%, n=28) and most of them worked in a workshop with other dental technicians (60%, n=27). In at least 80% of the cases majority of the safety measures could be found in the workshops and most participants were satisfied with the maintenance of the equipment and the facilities with regard to safety. The physical symptoms most often described by the participants were musculoskeletal and general symptoms.
  Conclusion: It is very important that dental technicians take responsibility of their own health and undergo medical examinations on a regular basis with emphasis on checking the lung function, skin diseases, throat, nose or ear diseases and hearing. These elements are preventive and can decrease the risk of occupational diseases and increase the likelihood of mental, social and physical wellbeing. The physical discomfort of staff resulting from environmetal risk factors can lead to work related diseases, and therefore the employer, when appropriate, should place extra emphasis on preventive measures, encourage the staff to use protective gear and support health promoting actions.
  Key words: Occupational diseases, preventive measures, dental technicians, health promoting actions.

Accepted: 
 • May 17, 2016
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/24678


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Starfstengdir_sjukdomar_tannsmida.pdf889.28 kBOpenHeildartextiPDFView/Open