en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Menntavísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Menntavísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/26020

Title: 
 • Title is in Icelandic „Þetta er klárlega mikilvægasta námsgreinin“ : viðhorf kennara og foreldra til lífsleiknikennslu á yngsta stigi grunnskóla
 • "This is clearly the most important subject" : the views of teachers and parents regarding life skills with young students
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Viðfangsefni þessarar ritgerðar er lífsleiknikennsla á yngsta stigi grunnskóla. Rýnt er í hvernig lífsleiknikennslu er háttað á yngsta stigi grunnskóla. Megintilgangur rannsóknarinnar var að safna upplýsingum um lífsleikni og lífsleiknikennslu á yngsta stigi grunnskóla en einnig að fá viðhorf kennara og foreldra til samstarfs sín á milli í tengslum við lífsleiknikennslu. Rannsóknarspurningar sem lagðar voru til grundvallar verkefninu eru eftirfarandi: Hvernig er lífsleiknikennslu háttað á yngsta stigi grunnskóla? Hver eru viðhorf kennara og foreldra til lífsleiknikennslu á yngsta stigi? Undirspurning er: Hvernig er foreldrasamstarfi háttað í tengslum við lífsleiknikennslu á yngsta stigi grunnskóla?

  Verkefnið skiptist í tvo hluta. Í fyrri hluta verkefnisins er meðal annars fjallað um lífsleikni út frá fræðilegu sjónarhorni, rædd tengsl hennar við kenningar fræðimanna, fjallað er um hvernig unnið er með tilfinningagreind í námi í lífsleikni, að auki er umfjöllun um foreldrasamstarf í tengslum við lífsleikni. Í seinni hluta verkefnisins er gerð grein fyrir eigindlegri rannsókn þar sem tekin voru hálfopin viðtöl við fjóra kennara og fjóra foreldra barna á yngsta stigi grunnskóla. Gerð er grein fyrir rannsóknarniðurstöðum og rýnt í þær.
  Niðurstöður, sem byggjast á svörum kennara og foreldra, benda til þess að lífsleiknikennsla sé afar mikilvæg á yngsta stigi grunnskóla. Niðurstöður sýna ótvírætt að viðhorf kennara og foreldra til lífsleikni eru mjög jákvæð og í svörum allra viðmælenda kom fram að þeim finnst lífsleikni vera mikilvægasta námsgrein grunnskólans. Í niðurstöðum rannsóknarinnar komu fram mismunandi viðhorf til foreldrasamstarfs í lífsleiknikennslu. Tveir kennarar voru hlynntir samstarfi en aðrir tveir ekki. Það sama átti við um foreldrana, þrír sögðust vera hlynntir samstarfi en einu foreldri var alveg sama. Það virðast því vera mismunandi skoðanir í tengslum við foreldrasamstarf.
  Það er von höfundar að niðurstöður geti nýst í tengslum við fjölþætta þróun greinarinnar í nánustu framtíð og að þær nýtist starfandi kennurum, kennaranemum, stjórnendum skóla og foreldrum við að efla jákvætt samstarf í tengslum við lífsleiknikennslu.

 • The subject of this thesis is life skills teaching in the first four years at elementary school. It explores how life skills teaching are conducted in the first four years at elementary school. The main purpose of the research was to collect information about life skills and life skills teaching in the first four years of elementary school but also to get the teachers and parents attitudes towards their cooperation regarding life skills teaching. The following research questions set the foundation for the thesis: How is life skills teaching conducted in the first four years at elementary school? What are the parents and teachers attitudes towards life skills teaching in the first four years at elementary school? A further question is: How is the cooperation between parents and teachers regarding the life skills teaching in the first four years at elementary school?
  The project is divided into two parts. The first is the theoretical part where, among other, is about life skills from the theoretical perspective, discussing the connection between theories, how they work with emotional intelligence in life skills teaching in addition to discussion about cooperation between parents and teachers regarding life skills. In the second part of the project the qualitative research is explained which includes semi-structured interviews with four teachers and four parents of children in their first four years at elementary school. The research conclusion is explained and reviewed.
  The conclusion, which is based on the teachers and parents answers, suggests that the life skills teaching are very important in the first four years at elementary school. The conclusion shows a positive attitude of the teachers and parents towards the life skills teaching and all of them feel that the life skills teaching are the most important subject at the elementary school. The research conclusion shows a different attitude toward cooperation between parents and teachers. Two teachers were in favour of cooperation with the parents but the others did not. The same attitude came from the parents, three said they were in favour of cooperation but one parent didn’t care. It appears to be different attitudes toward cooperation between the parents and teachers in life skills teaching.

  The author hopes that the findings can be of help and can be used when developing the live skills subject in the near future and can be useful to teachers, students, school directors and parents to promote a positive cooperation regarding life skills teaching.

Description: 
 • Description is in Icelandic Meistaraprófsritgerðir
  Kennsla ungra barna í grunnskóla
  Yngsta stig grunnskóla
  Lífsleikni
  Tilfinningagreind
  Sköpun
  Foreldrasamstarf
  Eigindlegar rannsóknir
  Viðhorf kennara og foreldra
Accepted: 
 • Sep 9, 2016
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/26020


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
M.Ed-Lokaskil-Heiðrún Sif Garðarsdóttir.pdf977.64 kBOpenHeildartextiPDFView/Open
Yfirlýsing í Skemmu-signed.pdf978.98 kBLockedYfirlýsingPDF