en English is Íslenska

Thesis (Bachelor's)

University of Iceland > Heilbrigðisvísindasvið > B.S. verkefni - Heilbrigðisvísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/27689

Title: 
 • Title is in Icelandic Breyting á verklagi í tengslum við aðgerð á holubringu. Gæðarannsókn
 • Changes in protocol after Nuss surgery. A quality improvement study
Degree: 
 • Bachelor's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Bakgrunnur: Holubringa er aflögun á brjóstkassa sem er algengari meðal drengja en stúlkna. Truflun getur orðið á starfsemi hjarta og lungna og einstaklingar með holubringu geta upplifað einkenni líkt og þreytu, verki, þungan hjartslátt og andþyngsli í tengslum við áreynslu. Á unglingsárunum geta einkenni holubringu versnað og valdið andlegri vanlíðan og haft áhrif á félagslegan þroska. Aflögunina er hægt að leiðrétta með skurðaðgerð og hér á landi er notast við svokallaða Nuss skurðaðgerð til lagfæringar. Mikilvægt er að verkjastilla einstaklinga sem undirgangast þessa skurðaðgerð til þess að ná fullum bata og forðast fylgikvilla.
  Tilgangur: Tilgangur þessa verkefnis var að rannsaka fylgni við nýtt verklag varðandi Nuss aðgerðir sem tekið var upp á Landspítala árið 2016. Í verkefninu voru þar að auki skoðaðir verkir og truflandi áhrif þeirra eftir leiðréttingu á holubringu.
  Aðferð: Þátttakendur í rannsókninni voru einstaklingar sem gengust undir leiðréttingu á holubringu frá nóvember 2016 til loka mars 2017. Þátttakendur svöruðu spurningalista á þremur mismunandi tímapunktum ásamt því að fylla út verkjadagbók í 10 daga eftir útskrif sjúkrahúsinu. Einnig var upplýsingum safnað úr sjúkraskrá og lyfjaumsjónarkerfi. Unnið var úr gögnum í Microsoft Excel og IBM SPSS Statistics software 24.0.
  Niðurstöður: Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að nýju verklagi var fylgt í flestum tilvikum. Þátttakendur upplifðu mikla verki og aukaverkanir af verkjalyfjum fyrsta dag eftir heimkomu sem fóru dvínandi eftir því sem frá leið frá aðgerð. Verkir höfðu truflandi áhrif á svefn þátttakenda fyrstu 10 daga eftir útskrift. Ánægja með verkjameðferð var almennt góð fyrsta dag eftir aðgerð en hafði dvínað á 14. degi eftir aðgerð. Þátttakendur voru með utanbastsdeyfingu á fyrsta degi eftir aðgerð og teljum við það vera ástæðuna fyrir betri verkjastillingu þann dag en á 14. degi eftir aðgerð.
  Ályktanir: Nýju verklagi var að mörgu leyti fylgt þótt á því væru undantekningar. Hafa ber í huga að stutt er síðan það var tekið upp en nauðsynlegt er að halda áfram að finna leiðir til að bæta notkun þess. Verkjastilling þátttakenda eftir útskrift var ekki fullnægjandi og aukaverkanir af verkjameðferð miklar, leita þarf leiða til þess að bæta verkjameðferð og fyrirbyggja aukaverkanir verkjameðferðar.
  Lykilorð: Holubringa, verkir, verkjameðferð, aukaverkanir verkjalyfja, legutími

 • Background: Pectus excavatum is a deformity of the chest which is more common amongst boys than girls. The functions of the heart and lungs can be disturbed and individuals with pectus excavatum can experience symptoms like tiredness, pain, heavy heartbeats, and trouble with breathing when under physical stress. During the teenage years the symptoms of pectus excavatum can grow worse. They can cause emotional pain and affect their social development. The deformity can be fixed with a surgical procedure and surgeons in Iceland use the Nuss procedure to fix the deformity. Pain management is crucial for individuals who undergo this procedure in order for them to fully recover and avoid side effects.
  Purpose: The purpose of this research was to examine how well hospital staff are following new protocol for postoperative care after the Nuss procedure that were established at the Landspítali in 2016. Additionally, the patients’ pain and pain interference was assessed after the procedure.
  Method: Participants in the research were individuals who underwent the Nuss procedure from November 2016 to the end of March 2017. Participants answered a questionnaire at three different points in time as well as filling out a pain diary for 10 days after being discharged from the hospital. In addition, information was gathered from medical records and medicine. The data was processed with Microsoft Excel and IBM SPSS Statistics Software 24.0.
  Results: The main results of the research are that the new protocol was followed in most cases. Participants experienced significant pain and side effects of pain management during the first day after being discharged from the hospital. Pain interfered with the patients’ sleep during the first 10 days after discharge. Patients were generally satisfied with the pain management on the first day following the procedure but had dwindled on the fourteenth day after the procedure.
  Conclusion: The rate of which hospital staff follow the new protocol is acceptable considering how recently it was applied but it is necessary to keep searching for ways to improve its usage. Pain management of patients after discharge was not sufficient and the side effects of pain management were too great. It is important to find better ways of pain management and to prevent side effects of pain management.
  Keywords: Pectus excavatum, pain, pain management, side effects of pain management, length of hospital stay

Accepted: 
 • May 31, 2017
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/27689


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
breytingaverklagiNuss.pdf5.21 MBOpenHeildartextiPDFView/Open
yfirlysingNuss.pdf94.06 kBLockedYfirlýsingPDF