en English is Íslenska

Thesis University of Iceland > Heilbrigðisvísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Heilbrigðisvísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/28626

Title: 
 • Effect of the Buteyko Method on Resting Ventilation and Asthma Control in Asthma Patients
 • Title is in Icelandic Áhrif Buteyko aðferðinnar á hvíldaröndun og stjórnun astmasjúkdómsins hjá astmasjúklingum
Submitted: 
 • March 2017
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Bakgrunnur. Buteyko meðferðin (BM) virðist breyta öndun, bæta lífsgæði og astma stjórnun hjá astma sjúklingum. Rannsóknir hafa fram að þessu ekki skilgreint nægilega vel lífeðlisfræðileg áhrif meðferðarinnar.
  Markmið þessarar rannsóknar er að skoða lífeðlisfræðileg áhrif BM á hvíldaröndun og stjórnun astma í hóp astmasjúklinga.
  Aðferð. Í þessari framskyggnu, íhlutandi rannsókn með samanburðarhópi voru astmasjúklingar mældir þrisvar sinnum í algjörri hvíld, með 6 mánaða millibili. Þeir voru paraðir miðað við aldur, kyn og líkamsþyngdarstuðul (BMI) við heilbrigðan samanburðahóp. BM var kennd eftir fyrstu 6 mánuðina. Síðan var hópnum fylgt eftir og mældur að nýju 6 mánuðum síðar. Hvíldaröndun (öndunartíðni og andrýmd (VT)), næmni öndunarstöðva metin út frá viljastýrðu öndunarstoppi, efnaskipti, og astma control spurningalisti (ACT) voru skoðuð. Hlutfall milli heildaröndunar (V´E) og koltvísýringsútskilnaðar (V´E/V´CO2) var reiknað út. Fráblástursgeta á einni sekúndu (FEV1) var mæld og reiknuð sem hlutfall af hámarksandrýmd (FEV1/FVC).
  Niðurstöður: 22 (61%) af þeim 36 astmasjúklingum sem hófu rannsóknina og 20 þátttakendur í samanburðarhópi luku þátttöku. Í byrjum rannsóknarinnar voru hóparnir eins varðandi aldur, kyn og BMI, en FEV1/FVC hlutfallið var lægra og viljastýrða öndunarstoppið styttra hjá astmahópnum (p<0.05). Eftir BM hjá astmahópnum hafði hlutþrýstingur koltvísýrings við lok útöndunar (PETCO2), V´E/V´CO2, og stig fyrir ACT aukist (p<0.05) og viljastýrða öndunarstoppið hafði lengst (p<0.001). Eins hafði hlutþrýstingur súrefnis við lok útöndunar (PETO2), V´E, VT og efnaskipti minnkað en BMI hafði hækkað (p<0.05). FEV1/FVC var óbreytt.
  Umræða: Í upphafi var hvíldaröndun svipuð hjá hópunum en næmni öndunarstöðva var meiri hjá astmahópnum. BM virðist minnka næmni öndunarstöðva þar sem viljastýrða öndunarstoppið verður lengra. Hærra PETCO2 og lægra PETO2 bendir til að hlutfall milli alveolar öndunar (V´A) og V´CO2 (V´A/ V´CO2) hafi minnkað, þrátt fyrir hærra V´E/V´CO2. Því má álykta að lægra VT hafi aukið öndun í dauðarýminu. BM bætir stjórnun á astma án þess að hafa breytt FEV1/FVC.

 • Background: The Buteyko method (BM) seems to change breathing patterns, increase quality of life and asthma control in asthmatics. Until now, studies have not been able to identify sufficiently the physiological mechanism behind the BM.
  The aim of this study is to evaluate the physiological effect of BM on resting ventilation and asthma control in an asthma group.
  Methods: In this prospective, intervention study, asthmatics were measured 3 times at complete rest, at a 6-month interval. They were matched by age, gender, and body mass index (BMI) to control subjects. The first 6-month interval was the control period. The BM was taught to the asthmatics after the control period. Asthmatics were followed up and measured again after 6 months. Resting ventilation (respiratory rate and tidal volume (VT)), respiratory chemosensitivity evaluated by breath holding time (BHT) and metabolism were assessed, and the asthma control test questionnaire (ACT) was applied. The equivalent of pulmonary ventilation (V´E) for carbon dioxide output (V´E/V´CO2) was calculated. The forced expiratory volume in one second (FEV1) was measured and calculated as a percentage of the forced vital capacity (FEV1/FVC).
  Results: 22 (61%) of 36 asthmatics and 20 control subjects finished the study. At baseline, groups were comparable regarding age, gender and BMI. In the asthma group, FEV1/FVC was lower and BHT was shorter (p<0.05). After BM in the asthma group, partial pressure of end-tidal carbon dioxide (PETCO2), V´E/V´CO2, BMI and scores for the ACT had increased (p<0.05) and BHT had become longer (p<0.001). Partial pressure of end-tidal oxygen (PETO2), V´E, VT and metabolism had decreased (p<0.05). FEV1/FVC remained the same.
  Discussion: At baseline, resting ventilation was alike between the groups, but respiratory chemosensitivity was higher in the asthma group as seen in shorter BHT. BM effected resting ventilation by decreasing respiratory chemosensitivity for CO2 as evaluated by longer BHT. It could be concluded that the equivalent of alveolar ventilation (V´A) for V´CO2 (V´A/V´CO2) had decreased, evidenced by higher levels of PETCO2 and lower levels of PETO2. However, V´E/V´CO2 had increased, implying greater dead space ventilation as a result of decreased VT. BM improved asthma control without altering FEV1/FVC.

Accepted: 
 • Jul 7, 2017
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/28626


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Masterritgerð_Monique.pdf5.07 MBLocked Until...2020/08/20Complete TextPDF
Skil lokaverkefni_Monique van Oosten.pdf1.78 MBLockedYfirlýsingPDF