en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Iceland University of the Arts > Listkennsludeild / Department of Arts Education > Lokaritgerðir / Theses (MA, M.Art.Ed.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/33739

Title: 
  • Title is in Icelandic Mótandi efni jarðar : saga, miðlun og fræðilegt viðhorf til leirlistar
Degree: 
  • Master's
Abstract: 
  • Abstract is in Icelandic

    Verkefnið fjallar um leirlist og þann menningarlega arf sem liggur í listforminu. Leir hefur verið notaður til listsköpunar og nytjagerðar í þúsundir ára hvarvetna í heiminum. Hægt er að lesa í sögu mannkynsins út frá sögu leirlistar með því að skoða tíðarandann, verkvit og aðferðir fyrri tíma. Markmiðið með verkefninu er að auka þekkingu á leirlist. Viðhorfi, hefðum og tæknilegum breytingum sem orðið hafa á listforminu síðustu árin. Gerð var tilviksrannsókn þar sem fylgst var með sex leirlistamönnum við störf og einnig tekin viðtöl við þá. Athugað var hvers vegna þeir velja að vinna með leir sem efnivið í listsköpun sína, hvaða aðferðir þeir nota, verkferli, viðhorf og hvernig auka megi vægi þekkingarlegs gildis á listforminu. Kennslufræðilega samhengið var tengt við mikilvægi þess að samþætta menningu við listnám. Fá nemendur til þess að kynnast uppruna sínum, fá skilning á umhverfi sínu og geta borið sig saman við aðra menningarheima í gegnum söguna og verk listamanna. Fyrirmyndir auka skilning nemenda á listforminu ásamt því að sjá og skynja hvaðan það kemur og hvernig það er. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að listamenn nota efnið á ólíkan hátt. Mikill fjölbreytileiki er á listforminu, hvort sem um er að ræða leirinn sjálfan, aðferðir eða nýtingu efnis. Viðhorf leirlistamanna til listformsins var mjög jákvætt en þeir töldu að nauðsynlegt væri að auka þekkingu almennings, útbúa nýtt námsefni og hefja samvinnu milli skóla og listamanna. Í rannsókninni var tekið saman efni um leirlist og leirlistamenn víðs vegar úr heiminum. Slíkt efni þarf að vera til staðar til þess að geta leitt nemendur í gegnum heim leirsins.

  • This project is about ceramic and the cultural heritage that lies in the art form. Clay has been used for artistic creation for thousands of years throughout the world. The history of humanity can be read from the history of the ceramic by examining the past, the practicalities and the methods of the past. The aim of the project is to increase knowledge of ceramic. Attitudes, traditions and technical changes that have taken place in the art form in recent years. A case study was conducted that monitored six artists at work and also interviewed them. It was noted why they choose to work with clay as a material in their artistic creation, what methods they use, processes, beliefs, and how to increase the weight of knowledge in the art form. The pedagogical context was linked to the importance of integrating culture into art education. Get students to know their origins, get an understanding of their environment and be able to compare themselves with other cultures throughout history and the work of artists. Exemplars increase students understanding of the art form as well as see and sense where it comes from and how it is. The results of the study indicate that artists use the material in different ways. There is great diversity in the art form, whether it is the clay itself, the methods or the use of material. The attitude of the artists to the art form was very positive, but they felt it was necessary to increase public knowledge, create new study material and start collaboration between schools and artists. The study summarized material on ceramic and artists from around the world. Such material must be in place to lead students through the world of clay.

Accepted: 
  • Jun 18, 2019
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/33739


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Gudrunjona-lokaritgerd.pdf4.68 MBOpenComplete TextPDFView/Open