en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Akureyri > Hug- og félagsvísindasvið > Meistaraprófsritgerðir >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/33948

Title: 
 • Title is in Icelandic Hvað má ég láta þig gera? : hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir etnógrafískri starfendarannsókn á starfi mínu sem þroskaþjálfa í skóla sem starfar eftir hugmyndafræðinni skóla án aðgreiningar. Rannsókin var gerð skólaárið 2017-2018. Megintilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á starf þroskaþjálfa í grunnskóla, ábyrgð þeirra og hlutverk. Rannsakandinn rannsakaði sitt eigið starf sem starfandi þroskaþjálfi. Gagna var aflað með dagbókarskrifum rannsakanda og viðtölum við tvo kennara, þroskaþjálfa og skólastjóra úr sama skóla.
  Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: Hvernig má skilgreina hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og skipuleggja starfið þannig að fagþekking hans nýtist sem best í skólastarfinu?
  Með tilkomu menntastefnunnar um skóla án aðgreiningar hafa orðið miklar breytingar á kennsluháttum. Teymiskennsla er eitt af þeim úrræðum sem notað er til að mæta betur þeim þörfum og fjölbreytileika sem skólastofan hefur upp á að bjóða. Til að mæta fjölbreyttum þörfum nemenda hafa einnig fleiri fagstéttir hafið störf innan grunnskólanna. Ein af þeim eru þroskaþjálfar. Miðað við margar stéttir eru þroskaþjálfar frekar ung stétt sem hefur þurft að laga sig að örum breytingum í samfélaginu. Fagstéttin tekur mið af þróun í málefnum fatlaðs fólks og reynir að innleiða breytt viðhorf, áherslur og ný viðmið inn í sinn starfsvettvang.
  Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikilvægt er að starfslýsingar séu öllum ljósar þar sem fagstéttir innan grunnskólanna geta skarast á einn eða annan hátt. Þetta er mikilvægt til þess að þeir sem starfa innan grunnskólanna séu meðvitaðir um hlutverk og ábyrgð hvers annars og að það sé farið eftir henni. Óskýrar starfslýsingar, sem og lítill stuðningur í starfi, geta leitt til mikillar streitu.
  Starfslýsing þroskaþjálfa þarf því að vera lýsandi fyrir starfið sem og góður stuðningur svo að kraftur fagstéttarinnar nýtist sem best.

 • This dissertation reports a ethnographic action research of my work as a social educator in an inclusive school. The research was carried out during the 2017-2018 school year. The main purpose of the research was to shed light on the work of social educators in primary schools as well as their knowledge and their roles. The investigator researched their own work as a working social educator in an inclusive school. Data was collected with diary entries from the investigator and interviews with two teachers, a social educator and a principal from the same school.
  The resarch question was: How can we define the role and responibility of social edicators in an inclusive school, and how to organize their work so that their professional knowledge is useful in every day school life.
  With the introduction of inclusive education in Iceland there have been a lot of changes in teaching methods. Team teaching is one of the resources used to meet the needs and the diversity that the classroom has to offer. To be able to meet the students‘ diverse needs, other professionals than teachers have started working in primary schools. One of these professionals is the social educator. Compared to other professions the occupation of social educators is reletivly young, and has had to adapt to various changes in the society. The profession takes into account the development of issues regarding disabled people and social educators try to implement changes in attitudes, emphases and criteria into their profession.
  The main findings of the study show the importance of clear job descriptions, because professions within schools can overlap in one way or another. It is important to explain the job description so those working in the school so that they are aware of everyone’s role and responsibilities. Unclear job descriptions, as well as little support at work, can lead to a lot of stress. Therefore the social educator’s job description has to be descriptive so that the strength within the profession is best used.

Description: 
 • Description is in Icelandic Verkefnið er lokað til 31.05.2025.
Accepted: 
 • Jun 20, 2019
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/33948


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Hvað má láta þig gera..pdf681.55 kBLocked Until...2025/05/31Complete TextPDF