en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Menntavísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Menntavísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/34090

Title: 
 • Title is in Icelandic Hvað telst vera „alvöru“ nám? : formlegt og óformlegt nám
 • What is „real“ learning? : formal and informal learning
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Þessi lokaritgerð fjallar um formlegt og óformlegt nám, hvernig þetta tvennt er skilgreint með lögum frá Alþingi og meðal fræðimanna á Íslandi. Notast verður við kenningar Pierre Bourdieu og Howards Gardner þar sem þær falla vel að hugmyndum um báðar tegundir þess náms sem verða skoðaðar.
  Meginrannsóknarspurningin lýtur að því hvort að hægt sé að tengja enn betur saman milli formlegs náms sem verður til innan veggja menntastofnana og óformlegs náms sem verður til í tómstundum, þannig að þeir nemendur sem sækja sér þekkingar utan veggja menntastofnana geti fengið það meira metið inn í námið sitt innan Aðalnámskrá bæði grunn
  og framhaldsskóla.
  Bourdieu fjallar um einstaklinginn út frá því sem viðkomandi lærir af lífinu og hvernig hann nýtir það innan samfélagsins. Howard Gardner skoðar hvernig mannshugurinn virkar og nýtir þær greindir sem við höfum yfir að ráða til náms. Skoðuð verða stjórnsýslulög og reglugerðir sem taka til grunnskóla, tómstunda og frítíma, ásamt þeim hugtökum sem mest koma fyrir þegar þessi málefni eru rædd. Íslenskar rannsóknir og fræðigreinar verða skoðaðar til að fá sem raunhæfasta mynd af því sem er að gerast á Íslandi um þessar mundir innan mennta- og tómstundastarfs. Skoðaðar verða menntastefnurnar „skóli án aðgreiningar“ og „einstaklingsmiðað nám“ út frá kenningum Bourdieu og Gardners með tengingu við nýtingu óformlegs náms með formlegu námi. Rætt verður um niðurstöður úr samanburði á því efni sem hægt er að finna og reynt að sjá heildarmynd út úr því sem er að gerast í dag innan menntamála og síðan þess sem er að gerast á sviði tómstundamenntunar og hvernig síðan þetta er að skila sér út í æskulýðsstarfið.

 • This essay deals with formal and informal learning, how these two are defined by law from parliament and among scholars in Iceland. The theorys of Pierre Bourdieu and Howards Gardner will be used as they reflect on the concepts of both types of study.
  The main research question relates to whether that can be better connected between formal and informal learning so that students who pursue knowledge outside the walls of educational institutions to receive more valued in their studies.
  Bourdieu discusses the individual based on what he learns from life and how he utilizes it within society. Howard Gardner examines how the human mind works and utilizes the intelligence we have for learning. Laws and regulations covering compulsory school, leisure and free time will be examined, along with the most common concepts when discussing these issues. Icelandic research and academic subjects will be examined to get a realistic picture of what is happening at present in education and leisure. Will be explored educational glands "inclusion" and "individualized learning" from the theory Bourdieu and Gardners connected to the use of informal learning with formal education. Discuss the results of the comparison of the material can be found and tried to see a complete picture of the what is happening today within education and then of what is happening in the field of leisure education and how since this is passed on to the youthteaching.

Accepted: 
 • Jun 24, 2019
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/34090


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Hvað telst vera alvöru nám^.pdf723.16 kBOpenComplete TextPDFView/Open
20190527_214139.jpg3.78 MBLockedYfirlýsingJPG