en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Reykjavík University > Samfélagssvið / School of Social Sciences > ML Lagadeild / Department of Law >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/36017

Title: 
 • Title is in Icelandic Úrlausn ágreiningsmála innan íþróttahreyfingarinnar
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Viðfangsefni ritgerðarinnar eru dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi, og sérstök áhersla er lögð á dómstóla Knattspyrnusambands Íslands. Dómstólarnir eru skoðaðir út frá því hvort að þeir standist 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Þá er það rannsakað hvort að þvinguð félagsaðild að sérsamböndum innan íþróttahreyfingarinnar standist 74. gr. stjórnarskrárinnar. Einnig er kannað hvort að möguleiki sé á því að fara með ágreining sem sprettur upp innan íþróttahreyfingarinnar fyrir almenna dómstóla.
  Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er afmarkað með þremur rannsóknarspurningum sem ritgerðinni er ætlað að svara. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: Er möguleiki að leita til almennra dómstóla með ágreining sem rís innan íþróttahreyfingarinnar? Virða dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar stjórnarskrárvarinn rétt manna til réttlátrar málsmeðferðar sem fram kemur í 70. gr. stjórnarskrárinnar? Stenst hin þvingaða félagsaðild að sérsambandi innan íþróttahreyfingarinnar 74. gr. stjórnarskrárinnar um félagafrelsi?
  Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi er undir ákveðnum kringumstæðum mögulegt að fara með ágreining sem sprettur upp innan íþróttahreyfingarinnar fyrir almenna dómstóla hér á landi, en meginreglan er þó sú að mál klárist innan íþróttahreyfingarinnar. Hins vegar hefur ákvæði sem undanskilur dómstóla frá ákveðnum ágreiningsefnum talist standast. Í öðru lagi er margt sem bendir til þess að ákvæði 70. gr. sé ekki virt innan íþróttahreyfingarinnar meðal annars með vísan til Court of Arbitration for Sports (CAS) og þeirra breytinga sem hafa átt sér stað innan þess dómstóls frá stofnun hans. Þá er aðallega vísað til máls Pechstein sem meðal annars var rekið fyrir CAS og síðar Mannréttindadómstól Evrópu. Á þetta hefur ekki reynt með beinum hætti fyrir dómstólum á Íslandi en vísbendingar eru þess efnis að mögulega standist dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar ekki áðurgreint ákvæði stjórnarskrárinnar, en þessu er þó ekki hægt að svara með fullri vissu. Í þriðja lagi er fjallað um mögulega þvingun til þess að vera aðili að sérsambandi til þess að eiga þann möguleika að geta stundað íþróttir á Íslandi. Sá háttur sem hafður er á hér á landi hefur hins vegar verið talinn standast 74. gr. stjskr. og þvingunin hefur verið talin réttlætanleg.

 • The thesis topic is the courts within the sports movement in Iceland, with special emphasis on the courts of the Icelandic Football Association. The courts will be researched from the point of view whether they comply with Article 70 of the Icelandic Constitution no. 33/1944. It is also examined whether forced membership of the sports governing bodies in Iceland complies with Article 74 of the Constitution. Moreover it is examined whether there is a possibility of settling disputes that arise within the sports associations before the general courts.
  The thesis subject is delimited by three research questions that the essay is intended to answer. The research questions are as follows: Is it possible to seek a general court of law with a dispute that arises within the sports movement? Do the courts within the sporting movement respect the constitutional human right to the fair to a fair trial which set out in Article 70 of the constitution? Does the forced membership to a sports governing body meet the requirements stated in Article 74 of the constitution?
  The main conclusions are as follows. Firstly, it is possible to deal with disputes that arise within the sports movement before the general courts in Iceland under certain circumstances, although, the principle is that the case is finished within the sports movement. However have provisions within a contract that exclude general courts been deemed to meet the demands that are made on them. Secondly, there are many indications that the provisions laid down in Article 70 are not respected within the sports movement, inter alia with reference to the Court of Arbitration for Sports (CAS) and the changes that have taken place within the court since it was established. Also with reference to the case of Pechstein which was operated before CAS and then before the European Court of Human Rights. This has not been directly tried before the general courts in Iceland but the courts have indicated that the courts within the sports movement may not comply with the constitutional provision laid down, for these reasons this question cannot be answered with certainty. Thirdly, there is a possibility of a forced membership to be able to engage in sports in Iceland. However, the model used in Iceland has been considered to pass requirements made in Article 74 of the constitution and the forced membership is thought to be justifiable.

Accepted: 
 • Jun 10, 2020
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/36017


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Úrlausn ágreiningsmála innan íþróttahreyfingarinnar - MASTER - BSP.pdf1.1 MBOpenComplete TextPDFView/Open
bjorgvinbeidni.pdf421.36 kBOpenBeiðni um lokunPDFView/Open