en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Menntavísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Menntavísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/36828

Title: 
 • Title is in Icelandic „Má ég koma til þín núna“ : innleiðing á Byrjendalæsi í kennslu nemenda með íslensku sem annað mál
 • „Please can I come to you now.“ : implementation of Beginning Literacy in teaching students with Icelandic as a second language
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Í skólasamfélaginu hefur nemendum af erlendum uppruna fjölgað mikið á undanförnum árum og því mikilvægt að sinna þeim vel svo að þeir verði ekki eftirbátar annarra barna í leik og starfi. Mikilvægt er fyrir kennara að hafa vitneskju um kennsluaðferðir sem nýtast vel í kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál.
  Tilgangur rannsóknarinnar var að nýta aðferðir Byrjendalæsis til að efla flæði á milli íslenskukennslu og kennslu íslensku sem annars máls. Markmiðið var að rannsaka kennslu mína til að skilja hvernig ég nýti aðferðir Byrjendalæsis til að efla íslenskunám nemenda með íslensku sem annað mál. Rannsóknarspurningin sem ég leitaði svara við er: Hvaða leiðir nýti ég til að innleiða hugmyndafræði Byrjendalæsis í vinnu minni með nemendum sem hafa íslensku sem annað mál?
  Ritgerðin segir frá starfendarannsókn. Gagnaöflun hófst í mars 2019 og stóð fram í október 2019. Gögnin, sem rannsóknin byggir á, eru aðallega úr rannsóknardagbók og rýnihópaviðtölum; þó má einnig nefna rýnivini og samræður við nemendur.
  Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að efling orðaforða er ein mesta áskorunin í starfi mínu sem kennari nemenda með íslensku sem annað tungumál. Lestur á gæðatexta skilaði góðum árangri og fram kom mikil þörf á að nemendur fengju lestur gæðatexta í minni námshópum. Á rannsóknarferlinu fann ég hversu mikilvægt það var fyrir mig að efla samstaf mitt við foreldra og gefa nemendum tækifæri til að nýta sér móðurmál sitt í námi því að það jók öryggi þeirra og veitti þeim aukið sjálfstraust í verkefnavinnu. Ég fann einnig að erfitt var fyrir mig að fylgja Byrjendalæsi alveg eftir sökum fárra kennslustunda sem ég fékk með nemendum og því var mikilvægt að forgangsraða markmiðum vel.

 • In the school community, the number of students of foreign origin has increased greatly in recent years and it is therefore important to take good care of them so that they do not lag behind other children in play and work. It is important for teachers to have knowledge of teaching methods that are useful in teaching students with Icelandic as a second language.
  The purpose of the study was to improve the teaching and learning of students with Icelandic as a second language and to make more flow between Icelendic teaching and teaching Icelandic as a second language. The goal was to research my teaching to better understand it and how I could enhance it for the benefit of this student group. I sought answer to what ways I used to implement the Beginning Literacy methods in my work with students who speak Icelandic as a second language.
  This thesis is based on an action research. Gathering data began in, March 2019 and was completed in October 2019. The data which the study is based on is mainly from my research diary and focus group interviews, although mentors and discussions with students were consulted.
  The main findings of the study show that vocabulary promotion is one of the greatest challenges in my teaching of students who speaks icelandic as a second language. Reading quality texts was successful and studying in smaller study groups than in whole classroom groups was apparent. During the research process, I found how important it was for me to strengthen my connection to parents and give students the opportunity to use their native language in their school work because it increased their security and gave them increased confidence in project work. I also found it difficult for me to follow Beginning Literacy to the letter because of the few number of lessons I had with students, so it was important to prioritize goals carfully.

Accepted: 
 • Jul 2, 2020
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/36828


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Lokaverkefni-Sigurveig M. Onundardottir.pdf1.21 MBLocked Until...2035/06/01Complete TextPDF
yfirlýsing.jpg60.26 kBLockedDeclaration of AccessJPG