en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Menntavísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Menntavísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/36877

Title: 
 • Title is in Icelandic Úr leikskóla í grunnskóla : viðhorf foreldra til samstarfs heimila og skóla
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Það eru mikil tímamót fyrir börn að útskrifast úr leikskóla og byrja í grunnskóla. Þessar breytingar eru líka ákveðin tímamót fyrir foreldra sem einnig þurfa að venjast nýju umhverfi. Samstarf heimila og skóla er talið mikilvægur þáttur í skólagöngu allra barna. Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka foreldra í skólastarfi barna sinna hafi töluverð áhrif á velgengni þeirra. Aukin vellíðan, góður námsárangur og sá stuðningur sem hver nemandi þarf eru lykilþættir í tilgangi samstarfsins. Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast dýpri skilning á viðhorfi foreldra til samstarfs heimila og skóla. Jafnframt að skoða hvort munur væri á upplifun þátttakenda af samstarfinu eftir því hvort þeir áttu barn í leikskóla annars vegar eða barn í grunnskóla hins vegar og í hverju hann liggur.
  Gagnasöfnun rannsóknar fór fram vorið 2019 og notuð var eigindleg aðferð. Viðtöl voru tekin við foreldra átta barna en viðtöl henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þar sem þau veita innsýn í reynslu og viðhorf einstaklinga. Við val á þátttakendum var leitast eftir að ræða við fjóra foreldra elstu nemenda í leikskóla og fjóra foreldra sem áttu börn í 2. bekk í grunnskóla.
  Viðhorf foreldra til samstarfsins við skólanna er almennt jákvætt, og benda niðurstöður til að foreldrar geri sér grein fyrir mikilvægi þess. Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til að munurinn á samstarfinu á milli foreldra og leikskólakennarar annars vegar og grunnskólakennara hins vegar liggi í samskiptunum. Foreldrar leikskólabarna hitta kennara barnanna á hverjum degi og ná þannig að mynda tengsl og vettvang fyrir virkt samstarf. Foreldrar grunnskólabarna upplifa að þeir hafi ekki sama aðgang að samstarfi og upplýsingum um börnin sín. Misjafnt er þó hversu mikið foreldrar grunnskólabarna sækja í þessi tengsl. Það sem allir foreldrarnir áttu sameiginlegt voru áhyggjur af líðan barna sinna, foreldrar leikskólabarna fundu fyrir kvíða í bland við spennu fyrir því að börnin þeirra væru á leiðinni í stærra og flóknara umhverfi og virtust hafa meiri áhyggjur af einelti en hvernig börnunum þeirra myndi vegna námslega. Foreldrar grunnskólabarna sögðust sakna þess að fá ekki meiri upplýsingar um hvernig börnunum þeirra gengi í skólanum, óháð náminu.

 • It is a major milestone for children to graduate from preschool and begin in primary school. These changes are also a turning point for parents who also need to get used to the new environment. Home and school co-operation are considered to be an important element in the education of all children. Studies have shown that parents' participation in their children's schooling has a significant impact on their success. Increased well-being, good educational results, and the support that each student needs are key elements of the purpose of the partnership. This study aimed to gain a deeper understanding of parents' attitudes towards home and school collaboration. At the same time to examine whether there was a difference in the participants' experience of the co-operation depending on whether they had a child in a preschool on the one hand or a child in a compulsory school on the other hand.
  Research data collection took place in the spring of 2019 and a qualitative method was used. Interviews were conducted with parents of eight children but interviews are well suited as a data collection method as they provide insight into the experiences and attitudes of individuals. In selecting participants, an attempt was made to discuss with four parents of the oldest pupils in preschool and four parents who had children in second grade in primary school.
  Parents' attitudes toward collaboration with schools are generally positive and indicate that parents are aware of their importance. The main conclusion of this study is that the difference between the cooperation between parents and preschool teachers, on the one hand, and primary school teachers, on the other hand, lies in the communication. The parents of preschool children meet their children's teachers every day, thus forming a connection and a platform for active collaboration. Parents of primary school children feel that they do not have the same access to cooperation and information about their children. However, the number of parents of primary school children varies in this connection. What all parents had in common was their children's well-being, parents of preschoolers feeling anxious amid excitement that their children were on their way to a larger and more complex environment and seemed to be more concerned about bullying than how their children would do academically. Parents of primary school children said they missed not receiving more information about how their children were doing at school, regardless of their studies.

Accepted: 
 • Jul 3, 2020
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/36877


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
2016_03_skemman_yfirlysing_lokaverkefni_29.03.16.pdf212.83 kBLockedDeclaration of AccessPDF
Íris Jóhanna Ólafsdóttir - Úr leikskóla í grunnskóla..pdf728.89 kBLocked Until...2025/06/01Complete TextPDF