en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Félagsvísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Félagsvísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/36882

Title: 
 • Title is in Icelandic „Á einhverjum tímapunkti verðum við að taka um hornin á bolanum“. Breytingastjórnun og sameining Origo hf. Nýherji er fortíðin - Origo er framtíðin
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Markmið rannsóknarinnar var þríþætt. Í fyrsta lagi að skoða með hvaða hætti stjórnendur Origo nýttu sér aðferðafræði breytingastjórnunar við undirbúning, skipulag og framkvæmd á sameiningu þriggja fyrirtækja þ.e. Applicon, Nýherja og TM Software í eitt félag. Í öðru lagi að skoða markmið og tilgang breytinganna með tilliti til þess sem gekk vel en einnig til þess sem betur hefði mátti fara. Þriðja markmið rannsóknarinnar var að skoða sameininguna með tilliti til bakgrunns fyrirtækjanna, vinnustaðamenningar og sálfræðilega samningsins.
  Í rannsókninni var eigindlegri aðferðafræði beitt og innan þeirrar rannsóknaraðferðar voru hálfstöðluð viðtöl notuð. Í rannsókninni tóku þátt sex stjórnendur fyrirtækjanna þriggja auk eins aðila sem gegndi mikilvægu hlutverki í undirbúningi og framkvæmd breytinganna. Upplifun þátttakanda á ferlinu var rauði þráðurinn í gegnum rannsóknina.
  Til að öðlast skilning á breytingunum fylgir rannsóknin tímalínu og höfundur skoðar þannig fyrst aðdragandann, næst undirbúninginn, síðan framkvæmdina og að lokum stöðuna eftir sameininguna.
  Höfundur skoðar þá hnökra sem komu upp í sameiningunni, leitar skýringa á þeim og dregur fram þær áskoranir sem Origo og starfsmenn þess standa frammi fyrir.
  Rannsóknin sýnir að breytingastjórnunarferli Origo fylgir í meginatriðum aðferðafræði breytingastjórnunar. Aðdragandi breytinganna var langur sem skýrist af ólíkri menningu fyrirtækjanna þriggja. Við ákvörðun um sameiningu kom upp andstaða við breytingarnar og hluti starfsmanna sá ekki tilgang með því að skipta út nafni Nýherja.
  Stjórnendur voru almennt ánægðir með breytingarnar og þá vinnu sem unnin var í tengslum við hana. Meginályktun sem draga má af rannsókninni felst í því að stjórnendur vanmátu verkefnið í upphafi sem leiddi til þess að það frestaðist. Fyrir vikið var undirbúningsvinna aukin sem reyndist vera farsæl ákvörðun með tilliti til breytingastjórnunarferlisins, þátttöku starfsmanna og aðlögun þeirra að breytingunum. Rannsóknin dregur fram þær hindranir og áskoranir sem Origo stendur frammi fyrir og bendir á atriði til að festa breytinguna enn betur í sessi og auka ávinning af sameiningunni.

 • The aim of this research was threefold. Firstly, to examine to what degree Origo´s management utilised Change Management methodology in the preparation, organisation and implementation of the amalgamation of the three companies, Applicon, Nýherji and TM Software. Secondly, to examine the goals and the purpose behind the changes and to identify what was successful and what could have gone better. And thirdly, to analyse the amalgamation, bearing in mind the companies´ backgrounds, workplace culture and the psychological implications.
  The research used qualitative methodology, which included partially standardised interviews. The study involved the participation of five management personnel from the three companies, in addition to two individuals who played an important role in the preparation and implementation of the changes. The experience of the participants was the common thread running through the research.
  To attain an understanding of the changes, the research follows a timeline. The author first looks at the reasons for the amalgamation, next the preparation, then the implementation and finally the situation after the amalgamation.
  The study looks at the problems that arose during the amalgamation, it seeks for explanations for these and highlights the challenges that Origo and its staff now face.
  The study shows that Origo´s implementation of change broadly following Change Management methodology. The reason for the amalgamation had a long history and is explained by the different workplace culture of the three companies. When it was decided to amalgamate, there was opposition to the changes and some staff saw no reason to change the name Nýherji.
  In general, the management was happy with the changes achieved and the work done in conjunction with these. The main conclusion to be drawn from this study is that the management initially underestimated the scope of the task, which resulted in its postponement. Consequently, the preparatory work was expanded, which proved to be sensible from the point of view of Change Management methodology, staff involvement and their adjustment to the changes. The research highlights the obstacles and challenges that Origo faces and identifies those features that need focusing on to ensure the changes made are firmly in place, in order to maximise the advantages of the amalgamation.

Accepted: 
 • Jul 13, 2020
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/36882


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Sameining_Origo.pdf1.76 MBLocked Until...2020/10/31Complete TextPDF
Yfirlýsing.pdf520.34 kBLockedDeclaration of AccessPDF