en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Reykjavík University > Samfélagssvið / School of Social Sciences > ML Lagadeild / Department of Law >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/38691

Title: 
  • Title is in Icelandic Sönnunarkröfur í sakamálum þar sem brotaþolar eru fatlaðir : hvaða sönnunarkröfur eru gerðar þegar fatlaðir eiga í hlut?
Degree: 
  • Master's
Abstract: 
  • Abstract is in Icelandic

    Ritgerð þessi ber heitið „Sönnunarkröfur í sakamálum þar sem brotaþolar eru fatlaðir: Hvaða sönnunarkröfur eru gerðar þegar fatlaðir eiga í hlut?“ Viðfangsefni ritgerðarinnar er því ætlað að skýra betur hvaða sönnunarkröfur eru gerðar í þeim tilvikum þar sem brotaþoli er fatlaður. Í byrjun ritgerðarinnar er gerð grein fyrir helstu meginreglum sakamálaréttarfars þegar kemur að sönnun og sönnunargögnum. Síðan er fjallað almennt um fötlun og hugtakið skilgreint. Gerð er ítarleg grein fyrir ákveðnum tegundum fatlana sem eru þess eðlis að hafa mikil áhrif á stöðu og skilning brotaþola þegar kemur að rannsókn og meðferð sakamála fyrir dómi. Í framhaldinu er gerð ítarleg grein fyrir rannsókn sakamála með sérstöku tilliti til þess þegar brotaþoli er með einhvers konar fötlun og til að fá skýrari sýn á efnið var litið til framkvæmdar á Norðurlöndunum. Því næst eru gerð ítarleg skil á sönnunarkröfum í sakamálum þar sem fjallað er um hugtakið sjálft, tilgang þess og mismunandi sönnunarkröfur eftir brotaflokkum. Hryggjarstykki ritgerðarinnar er síðan dómarannsókn þar sem leitast var við að svara hvaða sönnunarkröfur eru gerðar í sakamálum þegar um er að ræða fatlaða brotaþola, hvort gerðar séu sömu kröfur til fatlaðra og ófatlaðra, eða hvort slakað hafi verið á sönnunarkröfum þegar fatlaðir eiga í hlut. Í meginatriðum leiddi rannsóknin í ljós að ekki hafi verið slakað á sönnunarkröfum í málum af þessum toga svo nokkru muni. Loks er fjallað um það hvort rök standi til þess að gera vægari sönnunarkröfur þegar um ræðir fatlaða brotaþola. Höfundur komst að þeirri niðurstöðu að ekki sé endilega ástæða til þess að gera vægari sönnunarkröfur heldur sé eðli þessara mála á þann veg að líta þurfi sérstaklega til ákveðinna sérfræðigagna við úrlausn málanna og veita þeim ákveðið vægi. Grundvallarniðurstaða ritgerðarinnar er að koma þarf til móts við fatlaða á öllum stigum réttarkerfisins.

  • This thesis is entitled „The quantum of evidence in criminal cases in which victims are disabled: What are the quantum of evidence for the disabled?“ The subject of this thesis is intended to give insight to what quantum of evidence is required in cases in which the victim is disabled. In the beginning of the thesis the main principles of criminal procedure about proof and evidence are explained. Disability is then generally discussed and the term is defined. Certain types of disabilities are described in greater detail which have substantial impact on the position and understanding when it comes to the investigation and handling of criminal cases in court. In addition, there is a discussion about criminal investigations and how they are implemented when victims are disabled, and in order to gain proper comprehension of the matter, the implementation in the Nordic countries were examined. Furthermore there is detailed discussion of the quantum of evidence in criminal cases where the concept itself, its purpose and different quantum of evidence by nature of crime are discussed. The essence of this thesis is a judicial study in which an answer is sought about what quantum of evidence is required in criminal cases where victims are disabled, whether the requirements are the same for disabled and non-disabled people, or whether the quantum of evidence have been relaxed when disabled people are involved. In essence, the judicial study revealed that quantum of evidence have not been relaxed in criminal cases where victims are disabled to any great extent. At last there is a discussion on whether there are grounds for making lesser quantum of evidence in the case of disabled victims. In conclusion, the authors result is that there is not necessarily a reason to make lesser quantum of evidence, nonetheless the nature of these cases call for specific evidence from experts to be taken into account and given certain weight in the courts decisions. The general conclusion of the thesis is that the disabled need to be accommodated at all stages of the legal system.

Accepted: 
  • Jun 1, 2021
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/38691


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Meistararitgerð - lokaskil.pdf672.68 kBOpenComplete TextPDFView/Open
sandraoskbeidni.pdf427.04 kBOpenBeiðni um lokunPDFView/Open