en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Menntavísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Menntavísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/39610

Title: 
 • Title is in Icelandic Að skapa sameiginlega merkingu : leiðsagnarkennari gerir starfendarannsókn á leiðsögn sinni
 • Creating a common understanding : an action research on mentoring
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Leiðsögn getur verið áhrifavaldur þegar kemur að því að styðja við bakið á kennaranemum og nýliðum. Mikilvægt er að kennaranemar/nýliðar fái góða upplifun og reynslu sem nýtist þeim í framtíðinni þar sem þeir eru að taka sín fyrstu skref í átt að ævistarfi sínu. Tilgangur rannsóknar minnar var að efla mig sem leiðsagnarkennari með aðferðum samvinnuleiðsagnar í anda Heikkinen, Jokinen og Tynjälä (2012) sem og að efla færni mína og fagmennsku sem leiðsagnarkennari með því að tengja saman fræði, framkvæmd, formlegt og óformlegt nám.
  Ritgerðin er byggð á starfendarannsókn en hún tók rúmlega eina önn í framkvæmd. Gagnaöflun hófst í ágúst 2020 og lauk í mars 2021. Gögnin samanstanda af rannsóknardagbók og óstöðluðum einstaklingsviðtölum. Niðurstöður byggja á þemagreiningu á gögnunum.
  Helstu niðurstöður mínar eru þær að með því að vinna markvisst að því að byggja upp gott samstarf innan teymis hafi orðið til lítið námssamfélag sem byggði á grunni samvinnuleiðsagnar. Þemagreining leiddi í ljós hvað tímaskortur kennara hefur mikil áhrif og hversu erfitt er að forgangsraða leiðsögninni meðfram öðrum verkum. Einnig kemur fram hvernig aðstæður innan skólans veikindi og annað getur haft mikil áhrif á tíma leiðsagnarkennara til að sinna störfum sínum. Breytingar eru einnig stór þáttur í niðurstöðum rannsóknarinnar. Má þar meðal annars nefna hvaða áhrif samkomutakmarkanir hafa og að kennaranemi hafi fengið starf við skólann. Í niðurstöðum kom engu að síður fram að COVID-19-heimsfaraldurinn 2020-2021 hafi ekki haft eins mikil áhrif og ætla mætti. Þó að hann hafi þau neikvæðu áhrif að kennaranemi kynnist skólamenningu minna en vonir stóðu til, eru jákvæðu áhrifin meiri, leiðsagnarkennari hafði meiri tíma til að sinna kennaranema og ræða málin betur við hann. Í rannsóknarferlinu myndast samstarf á milli leiðsagnarkennara, samstarfskennara og kennaranema sem verður að námssamfélagi. Þar ná leiðsagnarkennari, samstarfskennari og kennaranemi að ræða saman um og ígrunda skólastarf.

 • Mentoring can be influential when it comes to supporting intern teachers and newcomers. It is important that intern teachers have a good experience that will be useful to them in the future as they are making their first steps as teachers and taking part in shaping future education.
  The purpose of my research was that I would strengthen myself as a mentor through co-mentoring methods in the spirit of Heikkinen, Jokinen and Tynjälä (2012) as well as to strengthen my skills and professionalism as a mentor in order to connect theory, practice, formal and informal learning.
  The dissertation was based on an action research and took just over one semester to complete. Data collection began in August 2020 and ended in March 2021. The data consists of a research diary and unstructured, in depth individual interviews. The results are based on thematic analysis of the data.
  My main conclusions are that by working systematically to build good collaboration within the team, a small professional learning community has been created, which was based on a co-mentoring. The conclusions shows how much the lack of time for teachers has an effect and how difficult it is to prioritize mentoring along with other tasks. It is also stated how conditions within the school e.g. illness and other things can greatly affect the time of a mentor to carry out his / her work. Changes are also a big part of thematic analysis. What effect the restrictions on gatherings have, that the intern teacher has got a job at the school. Other incunclusions were that it also states that the Covid-19 pandemic 2020-2021 does not have as great an impact as might be expected. Although it has the negative effect that intern teachers experience less school culture, the positive effect is greater the mentor has more time with the intern teacher and can review issues more closely. In the research process, collaboration is formed between the mentors, intern teachers and collaborating teachers which becomes a learning community. There can the mentor, collaborating teacher and the intern teacher assess and evaluate together and reflect on the school and teachers approach to education and teaching.

Accepted: 
 • Jul 2, 2021
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/39610


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Dóra Marteinsdóttir_Meistaraverkefni_Lokaskil.pdf820.73 kBOpenComplete TextPDFView/Open
2016_03_skemman_yfirlysing_lokaverkefni_29.03.16.pdf189.29 kBLockedDeclaration of AccessPDF