en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Bifröst University > Viðskiptadeild > Meistaraverkefni í viðskiptadeild (MS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/40094

Title: 
 • Title is in Icelandic "Hvað ert þú að gera frábært?"
 • "What are you doing great?"
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Meðvitund um heilbrigt starfsumhverfi hefur aukist til muna síðastliðna áratugi en um helmingur launþega í Evrópu telur streitu vera algengt vandamál á sínum vinnustað. Rannsóknir hafa sýnt að sálfélagslegir þættir geta skipt sköpum er varða jákvæð áhrif á vellíðan starfsfólks og er því mikilvægt að stjórnendur átti sig á hvaða þættir það eru. Þeir sem eru í forystunni geta haft bein áhrif á vellíðan starfsfólks með því að greiða fyrir þeim þáttum sem hafa jákvæð áhrif á vellíðan og rannsóknir hafa sýnt að þjónandi forysta tengist vellíðan starfsmanna. Álag í starfi kennara hefur aukist undanfarin ár og mikilvægt að auka þekkingu um árangursríkar leiðir til að styðja við vellíðan starfsfólks í skólum. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áherslur stjórnenda í skólum sem komið hafa vel út í könnum um líðan starfsmanna og draga fram reynslu þeirra af árangursríkum leiðum til að auka vellíðan starfsfólks. Einnig var kannað hvort þær áherslur væru í takt við hugmyndafærði þjónandi forystu. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og tekin voru hálfopin viðtöl við níu stjórnendur sem starfa við grunnskóla sem áður höfðu mælst hátt í áreiðanlegum könnunum hvað varðar vellíðan starfsfólks. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að þeir stjórnendur sem rætt var við voru meðvitaðir um þætti er varða vellíðan starfsfólks síns og leggja áherslu á að sinna þeim þáttum vel og telja það vera grunninn að árangursríku skólastarfi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í takt við fyrri rannsóknir og þekkingu á sviðinu svo sem um gildi góðra samskipta, tækifæri til vaxtar, að hafa áhrif á eigið starf, að sýnin sé skýr sem og sameiginlegur tilgangur og markmið sem reynst hefur stjórnendum vel til að auka við vellíðan starfsfólks. Í ljós koma að þær áherslur sem stjórnendur leggja til við að auka vellíðan starfsfólks endurspegla nokkuð vel lykilatriði hugmyndafærði þjónandi forystu. Niðurstöður rannsóknarinnar eru framlag til þróunar þekkingar um heilbrigt starfsumhverfi í skólum og má nýta á sviði stjórnunar í grunnskólum sem og annars staðar.
  Lykilorð: vellíðan í starfi, heilbrigt starfsumhverfi, núvitund, efling, skýr sýn, þjónandi forysta.

 • Abstract is in Icelandic

  Awareness of a healthy work environment has increased significantly in recent decades, but about half of European workers consider stress to be a common problem in their workplace. Research has shown that psychosocial factors can be crucial for a positive effect on the well-being of employees, and it is therefore important that managers understand what these factors are. Leaders can directly influence the well-being of employees by facilitating the factors that have a positive effect on well-being, and research has shown that servant leadership is linked to the well-being of employees. The workload of teachers has increased in recent years and it is important to increase knowledge about effective ways to support the well-being of school staff. The aim of the study is to shed light on the emphases of school administrators who have done well in surveys on employee well-being and to highlight their experience of effective ways to increase staff well-being. It was also examined whether these emphases were in line with the ideological servant leadership. A qualitative research method was used and semi-structured interviews were conducted with nine administrators working at primary schools who had previously been measured highly in reliable surveys regarding staff well-being.The results of the study indicated that the managers interviewed were aware of aspects concerning the well-being of their staff and emphasized that they performed those aspects well and considered this to be the basis for successful school work. The results of the study are in line with previous research and knowledge in the field, such as the value of good communication, opportunities for growth, influencing one's own work, that the vision is clear as well as a common purpose and goal that has proven good for managers to increase well-being. staff.It turns out that the emphasis that managers place on increasing employee well-being reflects fairly well the key aspects of conceptual servant leadership. The results of the study are a contribution to the development of knowledge about a healthy working environment in schools and can be used in the field of management in primary schools as well as elsewhere.
  Keywords: well-being at work, healthy work environment, mindfulness, empowerment, vision, servant leadership

Accepted: 
 • Nov 2, 2021
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/40094


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Guðrún Árný Guðmundsdóttir - lokaskil.pdf827.52 kBOpenComplete TextPDFView/Open
Yfirlysing_GudrunArnyGudmundsdottir.pdf384.99 kBLockedDeclaration of AccessPDF