en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Menntavísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Menntavísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/42406

Title: 
 • Title is in Icelandic Styrktarþjálfun barna og unglinga : handbók
 • Strength training for children and adolescents : manual
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Á síðustu árum hefur áhersla á styrktarþjálfun samhliða annarri sérhæfðri þjálfun aukist mjög. Rannsóknir hafa sýnt fram á að styrktarþjálfun hefur mikið að segja fyrir líkamlega og andlega getu einstaklinga til að byggja upp góða heilsu og vellíðan til framtíðar. Undanfarin ár hefur styrktarþjálfun fyrir börn og unglinga einnig aukist en vel uppbyggð og útfærð styrktarþjálfun byggir m.a. upp alhliða hreyfifærni, styrk og jafnvægi. Verkefnið „Styrktarþjálfun barna og unglinga - handbók“ skiptist í tvo hluta. Annars vegar fræðilegan hluta og hins vegar handbók um styrktarþjálfun fyrir börn og unglinga. Í fræðilega hlutanum er fjallað um mikilvægi styrktarþjálfunar fyrir börn og unglinga, hvað styrktarþjálfun gerir fyrir líkamann og hvernig þjálfunin ýtir undir að börn og unglingar nái betri tökum á hreyfifærni líkamans. Einnig er fjallað um þær áherslur sem mikilvægt er að hafa í huga við þjálfun mismunandi íþróttagreina og hver ávinningurinn er hverju sinni m.a. til að minnka hættu á meiðslum.
  Eftirfarandi þættir eru hafðir til hliðsjónar við skrif á fræðilega hluta verkefnis:
  • Hvað er styrktarþjálfun?
  • Mikilvægi styrktarþjálfunar fyrir börn og unglinga.
  • Hvernig byggjum við upp styrktarþjálfun fyrir börn ?
  • Þrepaskipting þjálfunar eftir aldri.
  • Hvað ber að varast í styrktarþjálfuninni ?
  Handbókin er samin í framhaldi af heimildasöfnun höfundar og byggir á fræðilega hlutanum. Bókinni er skipt upp í kafla sem fjalla bæði um neðri og efri hluta líkamans og taka mið af upphitun og snerpuæfingum. Æfingar í bókinni eru með myndrænni framsetningu og með einföldum texta til þess að auðvelda þjálfurum að setja upp markvissa styrktarþjálfunaráætlun fyrir börn og unglinga. Markmið verkefnisins er að auðvelda þjálfurum og kennurum að þjálfa/kenna styrktarþjálfun sem hentar sérstaklega vel fyrir börn og unglinga. Einnig að auka aðgengi að upplýsingum fyrir menntaða íþróttaþjálfara. Handbókin nýtist einnig sem ítarlegt uppflettirit fyrir þjálfara sem eru ekki með víðtæka grunnmenntun eða þekkingu á styrktarþjálfun.

 • In recent years, the emphasis on strength training alongside other specialized training has increased significantly. Research has demonstrated that strength training has a significant impact on the physical and mental ability of individuals for developing good health and wellbeing for years to come. In recent years, strength training for children and adolescents has also increased, but well-structured and implemented strength training develops, among other things, universal strength, increased balance and good motor skills. The project “Strength
  training for children and adolescents – manual” is divided into two parts: A theoretical part and a manual about strength training for children and adolescents. The theoretical part discusses the importance of strength training for children and adolescents, what strength training does for the body and how the training encourages children and adolescents to gain better understanding of their body’s motor skills. Additionally, it discusses important factors to consider when training and what the benefits are at any given time, such as reducing the risk of an injury.
  The following factors are considered while writing the theoretical part of the project:
  ● What is strength training?
  ● The importance of strength training for children and adolescents.
  ● How do we build ideal strength training programs for children and adolescents?
  ● Tiered training by age.
  ● What should be avoided in strength training?
  The strength training manual is compiled following the author´s documentation and is based on the theoretical part of the thesis. The strenght training manual is divided into chapters that refer to both the lower and upper body for strength training, warm-up and speed training. Exercises in the book are graphically represented with a simple text to help trainers preparing a well-focused strength training program for children and adolescents. The aim of the project is to support trainers and educators in training/teaching and developing a strength training
  suitable for children and adolescents. Furthermore, the aim is to improve access to information for educated trainers. The manual is also a useful comprehensive compendium for trainers who do not have wide-ranging basic education or knowledge of strength training.

Accepted: 
 • Jun 27, 2022
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/42406


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Þorsteinn Már - Handbók.pdf40.07 MBLocked Until...2024/06/01HandbókPDF
Þorsteinn Már Ragnarsson.pdf918.94 kBLocked Until...2024/06/01ReportPDF
Yfirlýsing Þorsteinn Már.pdf199.02 kBLockedDeclaration of AccessPDF