en English is Íslenska

Thesis (Bachelor's)

Bifröst University > Viðskiptadeild > Lokaverkefni í viðskiptadeild (BS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/42575

Title: 
 • Title is in Icelandic Er til staðar klasi í ferðaþjónustunni við Mývatn? Stöðumat og samanburður milli áranna 2012 og 2021
Degree: 
 • Bachelor's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Komið hefur fram í rannsóknum að klasasamstarf fyrirtækja skilar oft betri árangri, meiri arðbærni, öflugri nýsköpun og framþróun innan greinarinnar ásamt því að fyrirtækin sína oft árangursríkari útrás á alþjóðavettvangi. Höfundur hafði áhuga á að rannsaka hvernig þessum hlutum væri háttað í íslenska ferðaþjónustugeiranum og Mývatnssvæðið varð fyrir valinu við afmörkun á staðbundnu svæði til rannsóknar en
  þar virtist vera kominn vísir að klasasamstarfi.
  Höfundur gerði tvær megindlegar samanburðarrannsóknir árið 2012 og 2021 staðlaðar skv. Likert kvarða meðal ferðaþjónustuaðila við Mývatn ásamt því að árið 2012 þá gerði hann eigindlega rannsókn, tók djúpviðtöl við fimm aðila í ferðaþjónustu þar. Kenningar Porters um klasa og samkeppnishæfni voru aðallega notaðar við gerð rannsóknanna og túlkunar á niðurstöðum. Nokkur meginsvið klasasamstarfs skv. kenningum Porters voru þar höfð til viðmiðunar, samvinna, samkeppni, upplýsingaflæði, nýliðun og nýsköpun.
  Niðurstöðurnar sem komu út úr rannsóknunum voru að þó að samvinna sé góð og hafi vaxið á tímabilinu þá vantar upp á of marga árangursþætti til að um eiginlegan klasa sé að ræða. Það þarf betri stýringu og heildaryfirsýn og að efla klasatengingar á svæðinu t.d. hugmyndavinnslu, samvinnu, rannsóknir og fræðslu. Aðkomu ríkis og sveitafélags að uppbyggingu ferðamannastaða og ferðaþjónustunnar á svæðinu er einnig verulega ábótavant og fjárskortur virðist standa framkvæmdum fyrir frekari fyrir þrifum. Í rannsókninni kemur fram eindrægur vilji hjá ferðaþjónustuaðilum að efla samstarf sín á milli og flæði þekkingar og reynslu og stuðla að uppbyggingu heilsteyptara ferðaþjónustusamfélags í átt til klasasamstarfs.

 • Research has shown that cluster collaboration between companies often shows better results, greater efficiency, stronger innovation and development within the industry, as well as the fact that their companies often expand more successfully internationally.
  The author was interested in researching how these things were structured in the Icelandic tourism sector, and the Mývatn area was chosen for the demarcation of a local area for research, but there seemed to be an indication of cluster collaboration.
  The author conducted two quantitative comparative studies in 2012 and 2021 standardized according to Likert scale among tourism operators at Lake Mývatn, as well as the fact that in 2012 he conducted a qualitative study, conducted in-depth interviews with five tourism operators there. Porter's theory of clusters and competitiveness was mainly used in research and interpretation of results. Some main areas of cluster co-operation according to Porter's theories were used for reference,
  collaboration, competition, information flow, recruitment and nnovation.
  The results that emerged from the research were that although the collaboration is good and has grown during the period, there are too many performance factors missing for it to be an actual cluster. There is a need for better management and an overall overview and to trengthen cluster connections in the area, e.g. idea development, collaboration,
  research and education. The involvement of the state and the unicipality in the development of tourist attractions and tourism in the area is also significantly deficient, and a lack of funds seems to be hindering further construction. The study shows a strong will on the part of tourism operators to strengthen their co-operation and the flow of
  knowledge and experience and to promote the development of a more cohesive tourism community towards cluster collaboration.

Accepted: 
 • Jul 20, 2022
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/42575


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
SoffiaSveinbjorgJonasdottir_BS_Lokaverk.pdf1.48 MBOpenComplete TextPDFView/Open