en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Menntavísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Menntavísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/45507

Title: 
 • Title is in Icelandic "Þú gast þetta alveg sjálfur" : áhrif HighScope-námskrárinnar á orðræðu og námsumhverfi leikskóla
 • „You did it all by yourself“ : the effect of the HighScope curriculum on the discourse and learning environment of preschools
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í hver upplifun leikskólakennara er af áhrifum
  HighScope-námskrárinnar á starfshætti í leikskólanum sem þeir starfa í. Aðal áherslan var á
  upplifun kennaranna af hvaða áhrif HighScope-námskráin hefur á námsumhverfið og hvaða
  áhrif það hefur á sjálfstæði og virkt nám barnanna í leikskólanum. Einnig er markmið
  rannsóknarinnar að skoða orðræðu innan leikskóla sem starfar eftir námskrá HighScope.
  Framkvæmd rannsóknarinnar fór fram með eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem tekin voru
  einstaklingsviðtöl við fimm starfsmenn leikskólans ásamt því að gerð var vettvangsathugun.
  Viðmælendur eiga það sameiginlegt að vera starfsmenn leikskólans, fjórir eru deildarstjórar
  og einn er aðstoðarleikskólastjóri. Meirihluta viðmælenda hóf störf sín í leikskólanum eftir að
  HighScope-námskráin var innleidd en tveir viðmælenda hófu störf sín áður og hafa því
  starfað í leikskólanum áður en farið var að vinna eftir HighScope. Allir viðmælendur
  rannsóknarinnar voru konur og fóru viðtölin fram í janúar 2023. Markmið með
  vettvangsathuguninni var að skoða námsumhverfið, hvernig það væri skipulagt og hvort
  námsumhverfið væri í samræmi við HighScope-námskrána. Vettvangsathugun fór einnig
  fram í janúar 2023.
  Niðurstöður rannsóknar sýna að áhrif HighScope-námskrárinnar á starfshætti leikskólans
  eru almennt jákvæð að mati viðmælenda. Helsti áhrifaþáttur í starfsumhverfi HighScope er
  námsumhverfið. Viðmælendur upplifðu allir jákvæð áhrif námsumhverfis í tengslum við
  aukið sjálfstæði barna, stuðning við virkt nám þeirra ásamt því að skipulag námsumhverfis ýti
  undir leik barna. Jákvæð áhrif námskrárinnar voru einnig ljós í tengslum við orðræðu innan
  leikskólans. Allir viðmælendur upplifðu jákvæðari og auðveldari samskipti bæði við aðra
  samstarfsmenn og börnin eftir að námskráin var innleidd í leikskólanum og að orðræðan ýti
  undir virðingu í samskiptum.

 • The aim of this research was to gain an insight into the preschool teacher‘s experience of the
  impact of the HighScope curriculum on practises in the preschool where they work. The
  main focus was on the teacher‘s experience of the effect the HighScope curriculum has on
  the learning environment and the effect it has on children‘s independence and active
  learning in the preschool. The aim is also to examine the discourse used within the preschool
  that operates according to the HighScope curriculum. The research was carried out using a
  qualitative research method, where individual interviews were conducted with five
  employees of the preschool, as well as an field observation. The interviewees have in
  common the fact that they are employees of the preschool, four are heads of departments
  and one is an assistant preschool principal. The majority of the interviewees started their
  work in the preschool after the HighScope curriculum was implemented, but two of the
  interviewees started their work before and have therefor worked in the preschool before
  they implemented HighScope. All interviewees of the study were women and the interviews
  took place in january 2023. The aim of the field observation was to examine the learning
  environment, how it was organized and whether the learning environment was in
  accordance with the HighScope curriculum. The field observation was also carried out in
  january 2023.
  The results of the research show that the effect of the HighScope curriculum on practises
  of the preschool is generally positive in the opinion of the interviewees. The main influencing
  factor in HighScope curriculum is the learning environment. The interviewees all experienced
  positive effects of the learning environment in relation to children‘s increased
  independence, support for their active learning and the fact that the organization of the
  learning environment encourages children‘s play. The positive effects of HighScope was also
  evident in relation to the discourse within the preschool. All interviewees experienced more
  positive and easier communication both with other colleagues and the children after the
  curriculum was implemented in the preschool and the discourse promotes respect in
  communication.

Accepted: 
 • Jul 5, 2023
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/45507


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Ingibjorg Osk Olafsdottir-Áhrif HighScope námskrárinnar á orðræðu og námsumhverfi leikskóla.pdf819.7 kBOpenComplete TextPDFView/Open
skemman_yfirlysing..pdf88.95 kBLockedDeclaration of AccessPDF