en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Félagsvísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Félagsvísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1946/48307

Title: 
  • Title is in Icelandic „Hve glöð er vor æska?“ Æskulýðsstarf og tengslanet sem greina má í lögum nr. 86/2021 um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna.
Degree: 
  • Master's
Abstract: 
  • Abstract is in Icelandic

    Þessi ritgerð fjallar um Lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021, tengslanetið sem þróast hefur í kringum þau og þátttöku í æskulýðsstarfi innan þess tengslanets sem lögin skapa. Markmið rannsóknarinnar er að skilja hvernig tengslanet í opinberri stjórnsýslu eru mótuð, hvað einkennir þau og hvernig lýðræðislegu umboði og ábyrgð er háttað í starfi þeirra. Rannsóknin beinist að því hvernig æskulýðsstarf er framkvæmt og hvaða áskoranir og tækifæri fylgja því að vera hluti af tengslaneti opinberrar stjórnsýslu sem ætlað er að efla farsæld barna. Aðferðafræðin byggir á eigindlegum tilviksrannsóknum, þar sem meginrannsóknaraðferðin er greining á viðeigandi heimildum um æskulýðsstarf og tengslanetið sem myndaðist í kjölfar löggjafarinnar. Leitast er við að greina þátttakendur og sambönd þeirra á milli. Rannsóknin beinist að því hvernig æskulýðsstarf er framkvæmt og hvaða áskoranir og tækifæri fylgja því að vera hluti af tengslaneti opinberrar stjórnsýslu sem ætlað er að efla farsæld barna. Gögnin eru greind út frá kenningum um umboðskeðjur, ábyrgðarskyldu og tengslanet og með því reynt að varpa nýju ljósi á viðfangsefnið. Við greiningu er stuðst við kenningar Koliba og félaga (2011) sem þróaðar hafa verið til að skoða tengslanet í opinberri stjórnsýslu. Niðurstöðurnar benda til að samþætting þjónustu í þágu farsældar barna sé lögbundið ferli sem nýtur sterkra tengsla við lýðræðislegar stofnanir og umboðskeðjur. Tengslanet Farsældarlaganna byggir á flóknu samspili mismunandi þátttakenda frá ríki, sveitarfélögum og frjálsum félagasamtökum. Æskulýðsstarf innan þessa kerfis sýnir fram á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og samhæfðrar nálgunar sem tekur mið af þörfum barna og fjölskyldna þeirra á heildrænan hátt. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna jafnframt að nauðsynlegt er að þekkja og styrkja tengslanet Farsældarlaga til að hámarka árangur löggjafarinnar og bæta þjónustu við börn.

  • This thesis focuses on the Law on the Integration of Services for the Welfare of Children No. 86/2021, the network that has developed around this legislation, and the involvement of youth work within this governance network. The aim of the research is to understand how governance networks are formed, what their characteristics are, and how democratic mandates and accountability are managed in their operations. The study specifically examines how youth work is implemented and the challenges and opportunities associated with being part of a public administration network intended to enhance child welfare. The methodology is based on qualitative case studies, where the primary research method is the analysis of relevant sources on youth work and the network formed following the legislation. Efforts are made to analyse the participants and their interrelationships. The study focuses on how youth work is implemented and the challenges and opportunities that come with being part of a public administration network aimed at enhancing child welfare. The data is analyzed based on theories of delegation chains and accountability, as well as governance network theories, in order to shed new light on the subject. Furthermore, the analysis builds on theories developed by Koliba et. al (2011) that have been designed to examine networks in public administration.
    The findings suggest that the integration of services for child welfare is a statutory process that enjoys strong connections with democratic institutions and delegation chains. The network of the Welfare Laws is based on a complex interplay of various participants from the state, local municipalities, and non-governmental organizations. Youth work within this system demonstrates the importance of early intervention and a coordinated approach that addresses the needs of children and their families holistically. The results of this research emphasize the necessity of understanding and strengthening the Welfare Laws' network to maximize the effectiveness of the legislation and improve services for children.

Accepted: 
  • Jun 28, 2024
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/48307


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Vilborg Harðardóttir. Hve glöð er vor æska?.pdf668.61 kBLocked Until...2024/10/25Complete TextPDF
Skemman.yfirlysing24.pdf415.88 kBLockedDeclaration of AccessPDF