en English is Íslenska

Thesis (Doctoral)

University of Iceland > Heilbrigðisvísindasvið > Doktorsritgerðir - Heilbrigðisvísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/6327

Title: 
 • Title is in Icelandic New Frontiers in Therapy for Unilateral Neglect
Degree: 
 • Doctoral
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Gaumstol er margþætt taugasálfræðileg röskun sem orsakast einkum af heilablóðfalli í hægra heilahveli. Sjúklingar sem hafa þessa truflun gefa áreitum til vinstri eða öfugum megin miðað við heilaskaða ekki gaum, jafnvel þótt að frum skyn- og hreyfiferli eru ósröskuð. Þær sjö rannsóknir sem verður lýst í ritgerð þessari snúa að ólíkum þáttum gaumstols.
  Rannsókn 1 snýr að sjónrænni ýfingu vegna endurtekinna truflara í sjónleit hjá fjórum gaumstolssjúklingum og samanburðar þátttakendum. Niðurstöðurnar gefa til kynna að ýfing eigi sér stað frá bæði vinstra og hægra sjónsviði, og báðum sviðum samtímis. Niðurstöðurnar benda til að sjónræn hópun, eða skynræn skipting fyrir truflara sett sé tiltölulega eðlileg í truflaða sjónsviði gaumstolssjúklinga. Niðurstöðurnar eru í samræmi við staðhæfingar að hópun sé aðskilin frá athylgisvinnslu og að hópun starfi á lægra stigi skyn-stigveldis. Þar að auki styrkja niðurstöðurnar staðhæfingar um að endurtekning samhengis geti jafnvel tímabundið aukið leitargetu gaumstolssjúklings.
  Meðferðaráhrif strendingsaðlögunar (PA) voru könnuð í rannsókn 2. Þetta var gert með einföldu sjónleitarverkefni og stöðluðum gaumstolsprófum hjá átta sjúklingum. Þegar viðgjöf var gefin eftir hverja leit, varð engin framför eftir PA meðferð. Niðurstöður þessar eru í samræmi við staðhæfingar um að aukið hugrænt álag geti leitt til strendings af-aðlögunar eða framfararleysi eftir PA meðferð. Aftur á móti, þegar sjúklingum var ekki gefin árangurstengd viðgjöf, kom bæting í ljós í öllum verkefnum. Þessar niðurstöður gefa til kynna að hugrænt álag eins og viðgjöf geti eytt jákvæðum áhrifum PA meðferðar við gaumstoli.
  Í rannsókn 3 var kannað hvort NV (hálstitrun) yki meðferðaráhrif PA þegar meðferðunum er beitt samhliða og mælt væri með sama sjónleitarverkefninu sem gefur viðgjöf ásamt mörgum sömu klassísku gaumstols prófunum sem voru notuð í undanfarandi rannsókn. NV og NVPA (samþætting NV og PA) stuðluðu að bætingu hjá báðum hópum á sjónleitarverkefninu. Sjúklingarnir sem fengu samþætta meðferð sýndu framför á stöðluðu pappírs prófunum fyrir gaumstol ólíkt hinum hópnum sem fékk NV. Þessar niðurstöður gefa til kynna að PA styrki meðferðaráhrif NV og að viðgjafarháð mat áhrifa eyði ekki jákvæðum áhrifum PA þegar NV er beitt á sama tíma. Almennt séð styðja niðurstöðurnar þá skoðun að áhrifaríkasta meðferðarleið gaumstols felist í samþættingu ólíkra meðferða.
  Rannsókn 4 skoðaði kerfisbundið rannsóknargreinar gaumstols með það að markmiði að greina áhrifaríkustu meðferðarhönnunina og samvirkni hennar við ólíkar meðferðir. Margir vísindamenn hafa getið sér til að beiting ólíkra meðferða sem eru samþættar flýti fyrir bata. Rannsókn 4 staðfestir þetta og að endurtekning meðferðarlotna geti aukið enn frekar meðferðaráhrifin.
  Rannsókn 5 skoðaði einkenni sem svipar til gaumstols í heilbrigðum einstaklingum gagnvart svipbrigðum hættu og gleði. Einstaklingar sem voru greindir með væga oflætis persónuleikaeinkenni sýndu tvíhliða gaumstols-lík einkenni gagnvart hættu vísbendum ólíkt einstaklingum sem voru án þessara persónuleikaþátta.
  Að lokum, snúa rannsóknir 6 og 7 að mörgum hliðum gaumstols eins og til dæmis tíðni, greiningu, batahorfum, orsökum, taugalíffræðilegri staðsetningu, kenningum og meðferðum. Þessar greinar voru aðallega skrifaðar fyrir leikmenn og aðra með takmarkaða þekkingu á gaumstoli.

 • Unilateral neglect is a multimodal neuropsychological disorder that is often caused by a right hemisphere stroke. Patients with this disorder fail to respond, notice or orient to important or novel stimuli on their contralesional left side, even though primary motor and/or sensory processes are intact. The seven studies introduced in this thesis all focus on different aspects of the disorder.
  Study 1 examines visual priming from repeated distractor sets in conjunctive visual search in four neglect patients and control subjects. The results indicate that priming arose from the right and left hemifields independently, as well as from both fields together. The results suggest that visual grouping, or the perceptual organization, of distractor sets is relatively intact in the affected visual field of neglect patients. The findings are consistent with claims that grouping is distinct from attentional processing and that it operates on lower levels of the perceptual hierarchy. In addition, the experimental outcome underlines claims that the repetition of context may even temporarily improve search impairments of neglect.
  The therapeutic effects of PA (prism adaptation) are explored in Study 2 with pop-out visual search tasks and standard neglect tests in eight neglect patients. When feedback was provided in each search trial, no improvement was found in all tasks following PA. These results are in line with claims that increased cognitive load leads to prism de-adaptation or unimproved performance following PA. When patients were not given any feedback on their performance, it resulted in improved performance on both tasks. These findings indicate that cognitive load such as feedback may negate the positive effects of PA in neglect.
  Subsequently, Study 3 explored whether PA improves the therapeutic effects of NV (neck vibration) when it is combined (NVPA). Neglect was assessed with the same feedback based visual search task and many of the same classical neglect tests as used in Study 2. The interventions were found to improve the performance of the visual search for two groups of neglect patients. However, the patients that received the combined therapy showed improvement in the standard paper and pencil tests for the disorder in contrast to the NV-only experimental group. These findings suggest that PA strengthens the therapeutic effects of NV and that feedback-based assessment of the effects does not negate the beneficial effects of PA when NV is applied at the same time. More generally, the results support the view that the most effective intervention for neglect involves a combination of different treatments.
  In line with this, Study 4 systematically explores the literature on neglect with the aim of detecting the most effective therapeutic design and its coaction to different interventions. Many scientists have speculated that applying different therapeutic methods in combination would facilitate healing. The study confirms that combined approaches of different therapies lead to increased general improvement and that this may be further facilitated by repeating the sessions. The sequential approach was found to result in less therapeutic success than combined designs.
  Study 5 examines neglect-like symptoms in healthy subjects in response to facial cues communicating danger and happiness. Individuals with elevated hypomanic emotional traits showed bilateral neglect-like symptoms to fearful cues in contrast to subjects who did not have these personality traits.
  Finally, Studies 6 and 7 discuss many aspects of neglect such as symptoms, incidence, diagnosis, prognosis, causes, anatomical localization, theories and interventions. These articles were written for a general audience, not for neglect experts.

Description: 
 • Description is in Icelandic Drg. frá Albert-Ludwigs-Universität Freiburg og Háskóla Íslands
Accepted: 
 • Sep 21, 2010
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/6327


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Forsida.pdf2.39 MBOpenForsíðaPDFView/Open
Baksida.pdf3.47 MBOpenBaksíðaPDFView/Open
ritgerd.pdf27.88 MBOpenHeildartextiPDFView/Open