en English is Íslenska

Thesis (Master's) Reykjavík University > Lagadeild > ML verkefni >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/6982

Title: 
 • Title is in Icelandic Mörkin milli 217. og 218. gr. almennu hegningarlaga nr. 19/1940
 • The boundaries between provisions 217 and 218 of the general penal code act no. 19/1940
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar eru ákvæði 217. og 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Fyrrnefnda ákvæðið tekur til minniháttar líkamsmeiðinga og það síðarnefnda til meiriháttar líkamsmeiðinga. Í ritgerðinni er megináhersla lögð á að kanna hvar mörkin á milli áðurnefndra refsiákvæða liggja. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða þættir ráða úrslitum við heimfærslu brota til refsiákvæðanna, bæði út frá afleiðingum sem hljótast af líkamsárás og þeirri verknaðaraðferð sem er beitt.
  Ritgerðinni er skipt í eftirfarandi kafla. Fyrsti kafli kynnir efni og tilgang rannsóknarinnar. Kaflar tvö til fjögur fjalla síðan um þróun íslenskra refsiákvæða um líkamsmeiðingar, norrænan rétt og frekari afmörkun á ákvæðum um líkamsmeiðingar. Megin viðfangsefni ritgerðarinnar er að finna í köflum fimm og sex þar sem mörkin milli 217. og 218. gr. hgl. eru könnuð til hlítar. Í kafla sjö er að finna stutta umfjöllun um skilin milli 1. mgr. og 2. mgr. 218. gr. hgl. Að lokum er samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar að finna í kafla átta.
  Það er ljóst að refsiákvæðin tvö um líkamsmeiðingar eru fremur almennt orðuð og þannig matskennd. Með hegningarlögunum er dómstólum þannig eftirlátið nokkuð rúmt svigrúm til þess að túlka hvaða háttsemi falli undir hvort refsiákvæðið. Niðurstaða ritgerðarinnar er að mörkin á milli 217. og 218. gr. hgl. eru nokkuð skýr þegar tekið er tillit afleiðinganna og því ekki ástæða til að ætla að breyting verði á þeim miðað við núgildandi hegningarlög. Hins vegar eru mörkin á milli greinanna mun óljósari þegar verknaðaraðferðin er skoðuð.

 • The topic of this thesis is a study of penal provisions 217 and 218 of the general penal code act no. 19/1940. The first provision deals with minor bodily harm and the second with grievous bodily harm. Here, the main emphasis is to explore how the boundaries between the two provisions are defined. The aim is to infer what criteria govern the assignment of a criminal act to one of the penal provisions. Specifically, it is studied whether the main criteria for assignment is based on the consequences of the bodily harm inflicted or the method used to commit the assault.
  This thesis is structured as follows. The first chapter states the aim of the thesis. Chapters two to four describe the development of Icelandic penal provisions on bodily harm, Nordic law and the delimination of provisions dealing with bodily harm. The main topic of the thesis is discussed in chapters five and six where the boundaries between provisions 217 and 218 of the general penal code are explored in detail. In chapter seven, the boundaries between first and second paragraph of provision 218 are briefly explored. Finally, chapter eight summarizes the main results of the investigation.
  The penal provisions dealing with bodily harm are phrased in very general terms and are therefore subject to interpretation. The penal code is therefore giving the courts a considerable amount of flexibility to interpret which criminal behaviour belongs to which provision. The conclusion of this study is that the boundaries between provisions 217 and 218 are rather clear with respect to the consequences of the crime and there should be no need to make changes to these provisions under the current penal code. However, the boundaries are less clear when the method of assault is assessed.

Accepted: 
 • Dec 1, 2010
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/6982


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Thorsteinn-Yngvason_ML-2010.pdf495.32 kBLockedComplete TextPDF