en English is Íslenska

Thesis (Master's)

University of Iceland > Félagsvísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Félagsvísindasvið >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/7837

Title: 
 • Title is in Icelandic Sálfélagslegir þættir, streita og starfsánægja akademískra starfsmanna Háskóla Íslands
 • Psychosocial factors, stress and job satisfaction of the academic staff of University of Iceland
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Sálfélagslegir þættir, streita og starfsánægja akademískra starfsmanna Háskóla Íslands voru skoðuð í þessari rannsókn. Markmiðið var að kanna áhrif sálfélagslegra þátta á vinnustreitu ásamt því að skoða tengsl vinnustreitu við starfsánægju og skynjaða streitu. Tilgangurinn með rannsókninni er að niðurstöður geti komið að gagni við ákvarðanir er varða stefnu HÍ í mannauðsmálum. Gagnasöfnun fór fram með rafrænum spurningalista en notast var við Norræna spurningalistann um sálfélagslega þætti í vinnunni (QPSNordic 34+, stytt útgáfa) og PSS – Streitukvarða (e. Perceived stress scale, stytt útgáfa). Einnig var bætt við nokkrum aukaspurningum. Var listinn sendur út til allra akademískra starfsmanna Háskóla Íslands, í apríl 2010, samtals 566 starfsmanna. Svarhlutfall var 39,9%.
  Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:
  1) Er vinnustreita ríkjandi meðal akademískra starfsmanna HÍ?
  2) Eru akademískir starfsmenn almennt ánægðir í sínu starfi?
  3) Hvaða áhrif hafa sálfélagslegir þættir á vinnutengda streitu og hvaða þættir vega þar þyngst?
  4) Hver eru áhrif vinnustreitu á starfsánægju þessa hóps?
  5) Er samband á milli vinnustreitu og skynjaðrar streitu?
  Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að vinnustreita sé ríkjandi hjá akademískum starfsmönnum HÍ. Gefa niðurstöður til kynna að helstu áhrifaþættir vinnustreitu þessa hóps séu starfskröfur (þ.e. hlutlægt og huglægt vinnuálag) og skynjun á hlutverki. Þeir sem upplifðu óskýra skynjun á hlutverki sínu á vinnustaðnum voru líklegri til að upplifa meiri vinnustreitu en aðrir. Starfskröfurnar og sérstaklega hið hlutlæga vinnuálag virðist þó vera stærsti áhrifavaldur streitu í starfi akademískra starfsmanna skólans. Almennt virðist ríkja mikil starfsánægja meðal þessa starfshóps. Sterk tengsl voru á milli vinnustreitu og skynjaðrar streitu. Miðlungssterk tengsl voru á milli vinnustreitu og starfsánægju en að meðaltali voru þeir starfsmenn sem fundu stundum fyrir streitu í sínu starfi, hvað ánægðastir. Í því sambandi virðist hinn gullni meðalvegur vera bestur, hvað varðar vinnustreitu.

 • In this study Psychosocial factors, stress and job satisfaction of academic staff of the University of Iceland, were examined. The objective was to explore the impact of psychosocial factors on job stress as well as the relationship of job stress and job satisfaction on one hand and job stress and perceived stress on the other. The purpose of the study is for the results to be helpful in making decisions regarding Human resource policy of UI. Data was collected using two questionnaires; General Nordic Questionnaire for psychosocial factors at work (QPSNordic 34 +, shorter version) and PSS – Perceived stress scale, (shorter version). Additionally there were a few extra questions. The survey was sent to all academic staff, in April 2010, a total of 566 employees. The response rate was 39.9%.
  The following research questions were presented:
  1) Is job stress prevalent among academic staff at UI?
  2) Are the academic staff generally satisfied with their job?
  3) What impact have psychosocial factors on job-related stress and which factors are most important in that sense?
  4) What are the effects of job stress on job satisfaction?
  5) Is there a relationship between job stress and perceived stress?
  Results indicate that job stress is prevalent among academic staff at University of Iceland. The results indicate that the main determinants of job stress for this group are job demands, (i.e. objective and subjective workload) and role clarity. Employees who experienced their role in the organization as unclear were more likely to experience more job stress than others. Even so, it seems that job demands and especially the objectives have the most influence on job stress. Generally academic staff of UI are satisfied with their job. There was a strong relationship between job stress and perceived stress. A moderately strong relationship excisted between job stress and job satisfaction but those who experienced job stress occasionally were, on average most satisfied with their jobs. It seems that the „golden mean“ is best when it comes to job stress.

Accepted: 
 • Apr 1, 2011
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/7837


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Ritgerð - HEILD.pdf1.4 MBLockedHeildartextiPDF