en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Reykjavík University > Samfélagssvið / School of Social Sciences > ML Lagadeild / Department of Law >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/9293

Title: 
 • Title is in Icelandic Hvort vegur þyngra við ákvörðun refsingar, verknaðaraðferð eða afleiðingar?
 • What is more significant in sentencing, method or consequence?
Degree: 
 • Master's
Abstract: 
 • Abstract is in Icelandic

  Hvort vegur þyngra við ákvörðun refsingar,
  verknaðaraðferð eða afleiðingar?
  Við ákvörðun refsingar fyrir afbrot koma til álita mörg sjónarmið, lögmæltar refsiákvörðunarástæður, refsihækkunar- og lækkunarheimildir og ólögmæltar refsiákvörðunarástæður. Af dómalestri má gjarnan sjá að ýmist virðist vera stuðst við verknaðaraðferð eða afleiðingar við ákvörðun refsingar. Við fyrstu sýn virðist þó ekki vera fullt samræmi í því hvort vegur þyngra. Í þessari ritgerð verður leitað svara við þeirri spurningu hvort vegi að jafnaði þyngra við ákvörðun refsingar, verknaðaraðferð eða afleiðingar. Af því tilefni hefur verið farið yfir alla dóma Hæstaréttar á 10 ára tímabili þar sem dæmt var fyrir brot gegn 194. gr., 202. gr., 217. gr. og 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Fjallað verður um einstaka dóma, þeir bornir saman og þannig kannað hvort vegur þyngra við ákvörðun refsingar verknaðaraðferðin eða afleiðingarnar. Áður en fjallað verður um dóma er fjallað um þau atriði sem dómara ber samkvæmt lögmæltum og ólögmæltum refsiákvörðunarástæðum að taka tillit til. Einnig verður fjallað um refsiákvörðunarástæður danskra, norskra og sænskra hegningarlaga. Þá verður fjallað um hvort aðrir þættir geti haft áhrif á refsingar s.s. fjölmiðlaumfjöllun og þjóðfélagsumræða. Af þeim dómum sem sérstaklega er fjallað um má telja að það séu að jafnaði afleiðingar sem vega þyngra við ákvörðun refsingar. Í einstökum tilvikum virðist þó verknaðaraðferð vega þyngra, t.d. í þeim málum þar sem afleiðingar eru litlar miðað við verknaðaraðferð einnig ef afleiðingar eru miklar miðað við verknaðaraðferð. Afleiðingar virðast að jafnaði vega þyngra, hvort sem um er að ræða líkamlegar eða andlegar afleiðingar. Svo virðist sem að ef brot hefur í för með sér bæði andlegar og líkamlegar afleiðingar að þær líkamlegu vegi þyngra. Telja verður að það sé eðlilegt vegna þess hve erfiðar andlegar afleiðingar eru viðureignar, bæði vegna þess hve erfitt getur verið að meta þær og vegna þess hve erfitt er að sýna fram á að þær séu til staðar.

 • What is more significant in sentencing, method or consequence?
  When deciding a sentence for a crime, many viewpoints are taken into account, the legitimate reasons behind the sentence, permissions to increase or reduce a sentence as well as the illegitimate reasons behind the sentence. Reading legal sentences one often sees that it is either the method or the consequences that has an effect on the judge sentence. The immediate view makes one think that there isn´t always a full correspondence in which one of these matters the most. In this thesis the answers to the question what generally is more significant in sentencing, the method or the consequences, will be sought. To obtain this, all sentences of The Icelandic High Court for a period of ten years, where violation against §§ 194, 202, 217 and 218 in the general penalty code No. 19/1940 was sentenced, were taken into account. Single sentences will be discussed in the thesis, sentences will be compared and thereby it will be looked into what is more significant in sentencing, the method or the consequences. Before discussing sentences, the matters that a judge must take into account, in accordance to legitimate and illegitimate reasons for a sentence, will be discussed. Reasons behind a sentence according to Danish, Norwegian and Swedish general penalty code will be discussed. Likewise it will be discussed if other reasons, like the debate in the mass media or the social debate can influence the sentence. In the sentences that are taken into account in this thesis it can be said that in general the consequences matter more when deciding the sentence. In a few cases though the method seems to matter more, i.e. in the cases where the consequences are limited compared to the method and likewise if the consequences are severe compared to the method. The consequences seem to matter more whether the consequences are physical or psychological. It looks like that if a crime has both psychological and physical consequences the physical consequences matter more. This can be seen as being quite normal because of how difficult it is to handle the psychological consequences, both because of how difficult they may be to evaluate and because of how difficult it is to demonstrate that they exist.

Accepted: 
 • Jun 21, 2011
URI: 
 • http://hdl.handle.net/1946/9293


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Hvort vegur þyngra við ákvörðun refsingar, verknaðaraðferð eða afleiðingar_.pdf794.8 kBOpenComplete TextPDFView/Open