en English is Íslenska

A repository of academic
and research documentsMost recently added items


"Ég get bara ekki ímyndað mér að eiga bara eitt barn": Rannsókn á upplifun útivinnandi margra barna mæðra af vinnumarkaðinum á Íslandi
Thursday


Félagsfræði
Written by
Valgerður Helga Hauksdóttir 1984


Þrátt fyrir að vinnuþátttaka kvenna á Norðurlöndum sé með því mesta sem gerist í OECD löndum virðist samt sem áður ríkja hefðbundin verkaskipting innan veggja heimilisins þar sem mæður minnka jafnan við sig vinnuna þegar þeim fæðast börn. Rannsóknir um vinnuþátttöku mæðra frá Bandaríkjunum skoða ... (953 characters more)


„Ef við ætluðum að gera einhverjar breytingar, þá yrðum við að brjóta okkur frá þessum kúltúr“ Persónueinkenni og hvatar félagslegra frumkvöðla
Written by
Sveinn Ingi Bjarnason 1980


Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að fjalla um reynslu og upplifun félagslegra frumkvöðla og lýsa hvaða persónueinkenni og hvatar lágu að baki því að þeir stofnuðu eða áttu þátt í að stofna félagsleg fyrirtæki til hjálpar ákveðnum hópi fólks. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð sem fólst í þ... (1,120 characters more)


Frumleikaskilyrði einkaleyfalaga með hliðsjón af evrópskri réttarframkvæmd
Wednesday


Lögfræði
Written by
Atli Lilliendahl 1995


Í þessari ritgerð er að finna umfjöllun um skilyrði einkaleyfaverndar. Lögð er áhersla á skilyrðið um frumleika uppfinninga. Í ritgerðinni er almennt fjallað um frumleikaskilyrðið og grundvöll þess. Þar sem hinum íslenska rétti sleppir er frumleikaskilyrðið skoðað með hliðsjón af evrópskri réttar... (7 characters more)


Vinnustaðamenning A4
Written by
Alfa Lára Guðmundsdóttir 1978


Það sem skilgreinir eina skipulagsheild frá annarri er meðal annars vinnustaðamenningin sem ríkjandi er og getur haft mikil áhrif á árangur skipulagsheilda, en með sterkri vinnustaðamenningu næst betri árangur. Hugtakið vinnustaðamenning er viðamikið og ekki er til nein ein skilgreining en flesti... (1,526 characters more)


Flóttamenn í forgang
Written by
Freysteinn Þórhallsson 1992


Í þessari ritgerð verða færð rök fyrir því að notkun íslenskra stjórnvalda á Dyflinnarreglugerðinni sé ekki réttlætanleg og krefjist úrbóta. Til þess að meta réttlæti þeirrar notkunar eru kenningar Matthew Gibney um hlutdrægni og óhlutdrægni skoðaðar og hugtakið metið í því samhengi, ásamt hugmyn... (998 characters more)